KD: Markägare ska inte behöva vänta på pengar

NATURSKYDD. Minskade anslag till skydd av natur i KD+M-budgeten leder till att många markägare nu får vänta längre på ersättning, varnar myndigheterna. Men Kristdemokraternas Magnus Oscarsson säger att pengarna ska räcka till de avtal som är på gång.

Både flera av landets länsstyrelser och Skogsstyrelsen varnar markägare för långa väntetider till följd av den kraftiga minskningen av anslaget till skydd av värdefull natur. M+KD-budgeten, som riksdagen har röstat igenom, halverar anslagen jämfört med 2018.

I Västra Götaland kommer länsstyrelsen att behöva prioritera kraftigt bland de reservatsärenden man har på bordet, enligt avdelningschef Sven Swedberg. Förra årets anslag för naturskydd var på 100 miljoner kronor. I år är tilldelningen 15 miljoner.

– När vi går in i en process ger vi markägaren någon form av anbud. Nu måste vi meddela att den informationen vi gav inte gäller det här året, säger Sven Swedberg till Altinget.

Login