Håll Sverige rent: Låt plastkassarna bekosta arbete mot nedskräpning

DEBATT. En plastkasse i mataffären borde kosta uppemot 10 kronor och en del av pengarna som kommer in bör gå till organisationer som jobbar mot nedskräpning, skriver Håll Sverige rents vd Johanna Ragnartz.

Johanna Ragnartz
Vd, Håll Sverige rent


Plast är ett stort problem när den hamnar i naturen eller i våra hav. Djur trasslar in sig i det och misstar det för mat. Plast försvinner aldrig, utan delas bara i mindre och mindre bitar. Fiskar misstar mikroplasten för mat och genom deras magar tar den sig vidare i näringskedjan.

Skräp föder skräp

Förutom att skada djur och natur så kostar nedskräpningen också stora summor pengar varje år. Enligt en uppskattning som Håll Sverige Rent har gjort, som bygger på data från hela Europa, kostar det svenska kommuner runt två miljarder kronor varje år att städa bort det som har slängts på marken. Helt i onödan.

Dessutom upplever vi skräpiga miljöer som otrygga. Undersökningar har också visat att skräp föder skräp – det är lättare att skräpa ner på en plats där det redan är skräpigt.

EU:s beslut

Plastbärkassar produceras ofta av fossil råvara som olja, men även om de har ett annat ursprung som majs eller sockerrör ställer de till med mycket skada när de hamnar i naturen. Det gäller alltså även de plastkassar som marknadsförs som tillverkade av fossilfri råvara eller som biologiskt nedbrytbara.

Det är så mycket nedskräpning av plast i marina miljöer att EU har beslutat att vi måste använda färre plastkassar.

Ändra sociala normer

Häromåret infördes informationsplikt för butikerna att informera om de negativa effekterna av att använda plastkassar. Det har tyvärr inte varit tillräckligt utan vi har sett att minskningen av användande av plastbärkassar har stannat av.

Därför är det glädjande att regeringen nu inför en skatt på plastkassar och samtidigt utreder möjligheterna till fler plastskatter som kan bli verktyg för att minska konsumtionen.

Men det kommer så klart inte ensamt lösa problemet. I vårt remissvar till regeringens förslag lyfter vi fram en lösning med även en avgift på plastkassar, där pengarna som kommer in är öronmärkta till en fond som ger pengar till organisationer som jobbar för att förebygga och minska nedskräpningen.

Den typen av insatser är nödvändiga för att ändra människors beteende och i slutändan se till att fler plastkassar hamnar i soptunnan i stället för på marken. Det handlar om att ändra våra sociala normer, ett arbete som måste pågå hela tiden och kommer ta lång tid.

Press på producenterna

Regeringen föreslår en skatt på tre kronor per plastkasse. Vi tror att det är för lite för att minska försäljningen av dem och regeringen har inte heller presenterat något tydligt underlag på att det skulle räcka.

En avgift på ytterligare tre kronor skulle ge ett pris på mellan sex och tio kronor per plastkasse. Då närmar sig priset på en engångskasse det på en flergångskasse. Det tror vi skulle ge effekt och fler skulle välja en flergångskasse, samtidigt som en fond skulle stärka resurserna till dem som arbetar för att minska nedskräpningen.

Mer resurser ökar möjligheterna att sätta press på de som producerar och säljer plast, som i dag kommer lindrigt undan och dessutom tjänar stora pengar under tiden.

Minska nedskräpningen

Nästan hälften av svenskarna upplever att nedskräpningen har ökat de senaste tre åren. Och samtidigt upplever tre av fyra att nedskräpning är ett ganska eller mycket stort problem. Det är viktigt att kunna skicka en signal att samhället tar det här på allvar och att vi alla gör det som krävs för att minska nedskräpningen. Människor vill göra rätt och ta sitt ansvar.

Vi vill kunna känna oss trygga i våra städer och stolta över en ren och vacker natur. De här åtgärderna skulle vara ett par steg framåt för att nå dit.

Beslutskedja: Skatt på plastbärkassar

20/6
2019
14/8
2019
10/9
2019
17/9
2019
26/9
2019
21/10
2019
26/11
2019
23/1
2020
23/1
2020
29/1
2020
2/6
2020

Forrige artikel Sjöfartsverket: Sjöfarten central för att minska utsläppen Sjöfartsverket: Sjöfarten central för att minska utsläppen Næste artikel Avfall Sverige: Ge kommunerna ett tydligare ansvar för återbruk Avfall Sverige: Ge kommunerna ett tydligare ansvar för återbruk
Århustopp avfärdar kritik från skogsintressen

Århustopp avfärdar kritik från skogsintressen

INSYN. Miljörättsprofessorn Jonas Ebbesson håller inte med om att Århuskonventionen överimplementeras i EU och dess medlemsländer.
– Vi granskar parternas efterlevnad och rapporterar våra slutsatser och rekommendation till partsmötet, och vi får godkänt av parterna, svarar ordföranden i efterlevnadskommittén.