Debatt

Greenpeace och Amnesty: Ge samerna större inflytande över skogspolitiken

Greenpeace och Amnesty kräver att regeringen ger Sveaskog ett nytt ägardirektiv som prioriterar miljömålen och samiskt inflytande framför avkastning till staten och leveranser till industrin. Det skriver Erika Bjureby, Sverigechef Greenpeace, och Anna Johansson, generalsekreterare Amnesty International Sverige.

”Trots samernas grundlagsskyddade rätt är en stor del av renskötseln hotad”.
”Trots samernas grundlagsskyddade rätt är en stor del av renskötseln hotad”.Foto: Henrik Montgomery/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I samband med Sveaskogs årsstämma vill Greenpeace och Amnesty uppmärksamma vikten av att bolaget går i frontlinjen för en rättighetsbaserad klimatomställning. Regeringen måste nu visa att den  respekterar urfolksrätten genom att ge ett tydligt uppdrag till Sveaskog att tillgodose samebyarnas rättigheter och därigenom även avsevärt förbättra skogsbrukets klimatpåverkan. 

Renskötseln hotas

Halva Sveriges yta omfattas av renskötselrätten. Den bygger på urminnes hävd, är inskriven i Sveriges grundlag och skyddas liksom andra samiska markrättigheter av internationell urfolksrätt som Sverige har förbundit sig att följa. 

Trots samernas grundlagsskyddade rätt är en stor del av renskötseln hotad. En anledning är att de äldre skogarna som renskötseln är helt beroende av för sin överlevnad, i allt snabbare takt, försvinner. I realiteten har samerna mycket små möjligheter att påverka hur skogen förvaltas på deras marker.

Skövlingen av viktiga renbetesmarker sker samtidigt som klimatförändringarna fortsätter, vilket gör det allt svårare att bedriva rennäring. Varmare vintrar orsakar redan i dag stora problem i Sápmi, bland annat eftersom det blir allt svårare för renarna att hitta vinterbete. 

Hur Sverige väljer att hantera våra skogar spelar en avgörande roll för samerna, klimatet och den biologiska mångfalden. Den svenska skogen är en del av det boreala skogsbältet, som lagrar mer kol än jordens regnskogar tillsammans, vilket gör våra svenska skogar till en global angelägenhet. För att klara klimatomställningen måste vi lagra kol i skogeni ökad takt. Trots det har avverkningarna i Sverige fördubblats sedan 1950-talet och parallellt med klimatkrisen utarmas den biologiska mångfalden i rekordfart.

Majoritet vill öka samernas inflytande

En Sifoundersökning som har genomförts på uppdrag av Greenpeace visar att två av tre svenskar tycker att samerna ska få större inflytande över skogsbruket på deras marker. Det finns alltså ett brett folkligt stöd för att genomföra detta.

I realiteten har samerna mycket små möjligheter att påverka hur skogen förvaltas på deras marker. 

Statliga Sveaskog är Sveriges största skogsbolag och den största skogsägaren i norra Sverige. Förra vintern slog 29 samebyar larm om att skogsbolagen – med Sveaskog i spetsen – skövlar deras renbetesmarker. Flera samebyar har anmält Sveaskog till certifieringsorganet FSC för brott mot märkningens regler kring urfolksrättigheter och under hösten anmälde Greenpeace International Sveaskog till FSC International. Situationen är så alarmerande att Svenska samernas riksförbund (SSR) överväger att dra staten inför rätta och kräva skadestånd för Sveaskogs agerande.

Ge Sveaskog nytt ägardirektiv

Sveaskogs nya vd Erik Brandsma har lovat ett ”omtag” både vad gäller skogsbruksmetoderna och samverkan med samerna, men konstaterar samtidigt att omvärderingen av Sveaskogs tillgångar innebär att det blir svårare att leva upp till avkastningskravet på 4,5 procent.

Detta måste regeringen hörsamma och sänka avkastningskravet för att underlätta för Sveaskog att bli det föredöme inom skogsbruk som vi borde kunna förvänta oss av vårt gemensamma skogsbolag.

Greenpeace och Amnesty kräver att regeringen ger Sveaskog ett nytt ägardirektiv som prioriterar miljömålen och samiskt inflytande framför avkastning till staten och leveranser till industrin. Ägardirektivet ska specifikt införliva principen om fritt och informerat förhandssamtycke i förhållande till allt skogsbruk på samisk mark. Greenpeace och Amnesty kräver också att Sveaskog omedelbart tar fram en handlingsplan som fullt ut implementerar principen om fritt och informerat förhandssamtycke i verksamhet bolaget utför på samisk mark.

Nämnda personer

Anna Johansson

Generalsekreterare Amnesty International Sverige
Fil. mag i internationell ekonomisk historia (Stockholms uni., 2003)

Erika Bjureby

Sverigechef Greenpeace
Fil. dr politisk ekologi (King's College, 2005)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024