Gd:arna som lyckades bäst i årets lönesamtal

PÅÖKT. Trafikverkets Lena Erixon ligger fortsatt skyhögt över de andra generaldirektörerna, men fick i år den minsta löneökningen bland myndighetscheferna på miljö-, energi- och klimatområdet. Klart störst procentuellt lönepåslag fick en av energi-gd:arna.

Foto: Anders Wiklund/TT
Johanna Alskog

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon var förra året Sveriges klart bäst betalda generaldirektör. Hon hade då med sina 174 600 kronor drygt 8000 kronor mer i månaden än rikspolischefen Anders Thornberg.

Mycket talar för att Erixon håller sig kvar i toppen även under år 2020, men bland generaldirektörerna på energi-, miljö- och klimatområdet – myndigheter under miljö-, infrastruktur samt näringsdepartementet – tar hon också en klar bottenplats. Erixons lönepåslag i regeringens årliga lönerevisionen är nämligen endast 0,7 procent. Den nya lönen för Erixon är 175 900 kronor i månaden.

Välbetalt inom trafikområdet

Även om Erixon sticker ut mest, så ligger de gd:ar med ansvar för olika former av trafik och transporter relativt högt i löneligan jämfört med andra myndighetschefer på miljöområdet. Luftfartsverkets Ann Persson-Grivas får 138 600 i månaden, Sjöfartsverkets Katarina Norén får 135 500 kronor i månaden och Jonas Bjelfvenstam på Transportstyrelsen får 124 400 kronor.

Att jämföra med att Skogsstyrelsens Herman Sundqvist med drygt 122 000 kronor i månaden, efter lönepåslaget, som är den bäst betalda gd:n inom jordbruk, skogsbruk och livsmedel under näringsdepartementet. Eller med Ingrid Petersson, Formas generaldirektör, som är bäst betald bland gd:arna under miljödepartementet, med sina 121 700 kronor i månaden.

Lönesamtal med statssekreteraren

En generaldirektör har lönesamtal med statssekreteraren och lönen beslutas sedan av regeringen. Årets beslut gäller retroaktivt från den 1 oktober år 2019. 

Klart bäst procentuellt lönepåslag efter lönesamtalet av de drygt 20 generaldirektörerna får Anne Vadasz-Nilsson, generaldirektör för Energimarknadsinspektionen, med en ökning på 5,2 procent. Därmed höjer hon sin lön till 104 600 kronor i månaden.

Bland myndigheterna inom jordbruk-, skogsbruk- och livsmedel under näringsdepartementet är det SLU:s rektor Maria Knutson Wedel som får största löneförhöjningen med 2,8 procent, vilket blir 3300 kronor.

Lika stor ökning, 2,8 procent, får de generaldirektörer under miljödepartementet som får den största ökningen: Strålsäkerhetsmyndighetens Nina Cromnier och SGI:s Åsa-Britt Karlsson.

Generaldirektörernas löner och höjningar

Myndigheter under miljödepartementet
Generaldirektörens lön efter löneförhöjningen


Ingrid Petersson, Formas 121 700 kronor
löneökning 3000, 2,5 procent

Rolf Brennerfelt, SMHI 121 400 kronor
löneökning 2000, 1,7 procent

Nina Cromnier, Strålsäkerhetsmyndigheten 117 600 kronor
löneökning 2600, 2,8 procent

Björn Risinger, Naturvårdsverket 117 200 kronor
löneökning 3000, 2,6 procent

Jakob Granit, Havs- och vattenmyndigheten 112 700 kronor
löneökning 1500, 1,3 procent

Åsa-Britt Karlsson, Statens geotekniska institut 109 300 kronor
löneökning 3000, 2,8 procent

Per Ängquist, Kemikalieinspektionen 107 000 kronor
inget beslut om löneökning, tillträdde den 1 oktober 2019

 

Myndigheter under infrastrukturdepartementet
Generaldirektörens lön efter löneförhöjningen

 
Lena Erixon, Trafikverket 175 900 kronor

löneökning 1300, 0,7 procent 

Ann Persson-Grivas, Luftfartsverket 138 600 kronor
löneökning 3600, 2,7 procent

Katarina Norén, Sjöfartsverket, 135 500 kronor
löneökning 3300, 2,5 procent

Lotta Medelius-Bredhe, Svenska kraftnät 130 000 kronor
inte med i lönerevisionen, anställd 28 november 2019

Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsen 124 400 kronor
löneökning 3400, 2,8 procent

Robert Andrén, Statens energimyndighet 113 800 kronor
löneökning 2600, 2,3 procent

Anne Vadasz-Nilsson, Energimarknadsinspektionen 104 600 kronor
löneökning 5000, 5,2 procent

Elisabet Falemo, Elsäkerhetsverket 103 600 kronor
löneökning 2200 kronor 2,2 procent

Tomas Svensson, Statens väg- och transportforskningsinstitut 100 100 kronor
löneökning 3200 kronor, 3,3 procent
Myndigheter under näringsdepartementet
Generaldirektörens lön efter löneförhöjningen

Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen, 122 100 kronor
Löneökning 2600 kronor, 2,2 procent

Maria Knutson Wedel, Sveriges lantbruksuniversitet 120 300 kronor
Löneökning 3300 kronor, 2,8 procent

Lena Söderberg, SGU (slutade i februari) 117 700 kronor
2500 kronor, 2,2 procent

Annica Sohlström, Livsmedelsverket, 117 100 kronor
Löneökning 2600 kronor, 2,3 procent

Christina Nordin, Statens jordbruksverk 115 500 kronor
1800 kronor, löneökning 1,6 procent


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00