Gd välkomnar 1,2 miljarder till miljön

VÅRÄNDRINGSBUDGET. Det är en välkommen förstärkning av miljöarbetet när regeringen återför 1,2 miljarder kronor till Naturvårdsverket, enligt generaldirektör Björn Risinger. Men många detaljer återstår, inte minst hur stödet till klimatinvesteringar ska effektiviseras.

Naturvårdsverkets personalstyrka har minskat med cirka 30 personer under år 2019. Detta med anledning av den så kallade M/KD-budgeten som riksdagen röstade igenom i december och som innebar omfattande nedskärningar av miljöbudgeten.

Nu vill regeringen återställa stora delar av de nedskärningar som genomfördes i miljöanslagen. För Naturvårdsverkets del innebär vårändringsbudgeten att 1,2 miljarder kronor återförs.

– Det är väldigt välkommet att regeringen förstärker miljöarbetet, säger Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger till Altinget.

Login