Forskningspengar till klimat och sjukvård

BUDGET. Regeringen vill öka forskningsanslagen inom det som man kallar stora samhällsutmaningar. Det är hälsa och livsvetenskap, klimat, digitalisering, och hållbart samhällsbyggande.

Satsningen är en uppgörelse mellan regeringen och Vänsterpartiet i budgetförhandlingarna, och satsningen kommer att presenteras mer i detalj i samband med budgetpropositionen nästa vecka.

Totalt handlar det om en successiv ökning från 100 miljoner kronor 2017 till att 2020 omfatta 680 miljoner kronor. De största ökningen är åren efter valet 2018.

Vinnarna i detta sammanhang är Vetenskapsrådet (VR), Rymdstyrelsen, Formas och Forte, som får fördela de ökade anslagen.

Login