Forskare: Snäv tidsplan i Centerns klimatförslag

KLIMAT. Centern vill göra en miljardsatsning på teknik för negativa koldioxidutsläpp och räknar med resultat redan efter två år. Förslaget är välkommet, men tidsplanen är optimistisk, enligt forskare.

Centerns partiledare Annie Lööf tycker att regeringen är alldeles för långsam i sitt arbete med åtgärder för att skapa så kallade negativa utsläpp. Forskarna å andra sidan anser att tidsplanen för den miljardsatsning på negativa utsläpp som Annie Lööf presenterade i helgen är mycket snäv.

Läs också: C: Gör fossilfria bränslen tillgängliga för alla

Centern vill satsa på negativa utsläpp genom så kallad bio-CCS, det vill säga att skapa negativa utsläpp genom lagring av koldioxid som bildas vid förbränning av biomassa. Enligt förslaget ska det under två år (2019-2020) finnas ett statligt investeringsstöd på 200 miljoner kronor som företagen kan söka, 2020-2021 räknar sedan Centern med att staten ska börja betala ut ett "avdrag för minusutsläpp" till de företag med anläggningar som har tekniken i drift. Det är ännu oklart i vilken form investeringsavdraget skulle ges, men nivån ska inledningsvis ligga på cirka 1000 kronor per ton koldioxid och sedan minskas när tekniken tar fart, enligt förslaget.

Login