EU-förhandlingar stressas på innan Bulgarien tar över

MINISTERRÅDET. Bulgarien har inte någon uttalad ambition att fokusera på miljöpolitiken under sitt ordförandeskap. Landets tidigare agerande på området oroar förhandlare. 

Landets uttalade brist på klimatambition är kanske inte förvånande, med tanke på uppgifterna om deras miljöministers inställning på klimat- och miljöpolitikområdet. Neno Dimov, som kommer att leda miljöministrarnas förhandlingar under våren, har bland annat pekats ut som klimatförnekare.

Dimov, som tidigare har varit assisterande miljöminister, kom innan han tog ministerrollen i våras från en tankesmedja. I den rollen ska han bland annat ha sagt att klimatförändringarna är en manipulering av personer som vill ”kontrollera den fria företagsamheten”, samt att Tysklands Angela Merkel främst använder klimathotsretoriken som en anledning för att dra bort fokus från den egna bristande politiken.

Dessa, och andra uttalanden, har gjort att flera förhandlare uttrycker oro inför det kommande ordförandeskapet. 
– Även om Estland inte har varit särskilt ambitiösa, så är de långt bättre än det som vi sett från Bulgarien, säger en svensk förhandlare till Altinget.

Just nu stressas därför flera EU-förhandlingar mellan lagstiftarna i Bryssel på, bland annat kring hur EU:s klimatpolitik ska se på skog- och markens bidrag.

– Man vill ha klart det innan de tar över, för när Bulgarien ska lägga fram förslag i förhandlingarna i vår så är det en sak som är klar, det blir inte ambitiöst, säger Fredrick Federley, C-ledamot i EU-parlamentet som följer förhandlingarna. 

Farhågorna spelades dock ner av Bulgariens vice ordförandeskapsminister, Monika Panayotova, som i förra veckan presenterade planen inför vårens ledarskap.

Bland annat vill ordförandeskapet driva på för att ro i hamn flera av de tunga energiförslagen som nu ser ut att hamna på deras bord. Bland dem kan nämnas energieffektiviseringsdirektivet och förnybartdirektivet. Panayotova sa även att Bulgarien ska försöka att lyfta frågan om luftföroreningar på den politiska agendan.

Bland de främsta prioriteriade områdena ligger annars fokus på att arbeta för ytterligare sammankoppling mellan unionen och länderna i västra Balkan, stärkt tillväxt och social sammanhållning. Bulgarien har även uttalat att de ska satsa på utbyggnad av den digitala ekonomin och en ambitiösare europeisk säkerhetspolitik.

Forrige artikel Skog: Lantbrukare bör börja ställa om Skog: Lantbrukare bör börja ställa om Næste artikel Svag majoritet för skärpt energieffektivisering Svag majoritet för skärpt energieffektivisering