DS: Elmarknadslag (DS 2017:44)

Utredaren har överlämnat "Elmarknadslag" till miljö- och energidepartementet.

I promemorian finns ett förslag till en ny elmarknadslag, som ersätter den nuvarande ellagen (1997:857).

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login