Dessa fick audiens hos miljöutskottet

PÅVERKAN. Naturskyddsföreningen och Lantbrukarnas riksförbund har lättast att få tillträde till miljö- och jordbruksutskottets sammanträden. Det visar Altingets genomgång.

Under förra riksdagsåret var det elva miljö- och branschorganisationer som fick tillåtelse att uppvakta miljö- och jordbruksutskottet. Det vill säga som fick ja på sin förfrågan att komma till ett sammanträde och relativt fritt tala för sin sak inför politikerna. Bland de elva fanns både LRF och Naturskyddsföreningen – två breda intresseorganisationer som hör till dem som oftast uppvaktat utskottet de två senaste mandatperioderna, enligt en genomgång av verksamhetsberättelserna.

Än så länge det här riksdagsåret är det bara två önskemål om att få uppvakta miljö- och jordbruksutskottet som har kommit in, enligt utskottskansliet: en från det statliga bolaget Sveaskog och en från branschorganisationen Livsmedelsföretagen. 

När Johan Hultberg, M-ledamot i utskottet, hör att Sveaskog vill komma dit säger han att bolagets förfrågan förmodligen är en reaktion på att regeringen har aviserat att skogsvårdslagen ska ses över och avsättningarna av skyddat mark ska öka.
– Det brukar vara många som känner sig kallade, men det är ganska restriktivt med vilka som får komma just till utskottet, säger han till Altinget.

Login