Debatt

Debatt: Släpp frågan om en elhandlarcentrisk marknadsmodell

DEBATT. Sveriges energiförsörjning står inför stora utmaningar. Stamnätets regionala svagheter och risken för elbrist måste lösas nu. En reformerad elmarknad och en uppdaterad intäktsreglering är avgörande, skriver vd:arna för Öresundskraft och Mälarenergi.

"För 15 år sedan var kapacitets- och effektbrist närmast otänkbart. Så är det inte längre och insikten om att handeln med energi behöver kompletteras med effekthandel ökar."
"För 15 år sedan var kapacitets- och effektbrist närmast otänkbart. Så är det inte längre och insikten om att handeln med energi behöver kompletteras med effekthandel ökar."Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Anders Östlund
Vd, Öresundskraft
Niklas Gunnars
Vd, Mälarenergi


Att utmaningarna finns och måste lösas, det vet alla, inte minst vi i elbranschen. Men trots det för vi en debatt som pågått alldeles för länge: surdegen om den elhandlarcentriska marknadsmodellen.

Debatten härstammar från förslaget om en gemensam nordisk slutkundsmarknad. Tanken var att en så kallad ”elhandlarcentrisk marknadsmodell” skulle underlätta för kunderna att byta elleverantör. Detta via en elmarknadshubb där nödvändiga uppgifter skulle lagras och vara mer lättåtkomliga än hos enskilda leverantörer. Elhandlaren skulle fakturera både el och nätbolagets avgifter, det vill säga en faktura i stället för två och kundernas flyttar skulle underlättas.

Men då, runt 2005, var energibranschens kännedom om kunderna generell snarare än kundspecifik. Den var vad dåtidens teknik medgav. Utmaningarna och behoven kring elförsörjningen var dessutom helt annorlunda. Elektrifiering, elbilar och batterier för lagring var framtidsdrömmar och energisystemets byggde på ”uppifrån och ner”, från vattenfallet via elnätet till villan.

Irrelevant fråga

Den allt snabbare utvecklingen kan inte mötas med gamla tiders storskaliga och allomfattande lösningar.


Öresundskraft och Mälarenergi

Men tiderna har förändrats. Digitala lösningar har ökat kunskapen om kundernas behov och gjort det möjligt att adressera behoven på helt nya sätt. Merparten av kunderna har gått över till autogiro och mer moderna betalningsmetoder, varför frågan om en eller två fakturor blivit mer eller mindre irrelevant.

Nya marknadsaktörer

För 15 år sedan var kapacitets- och effektbrist närmast otänkbart. Så är det inte längre och insikten om att handeln med energi behöver kompletteras med effekthandel ökar. Exempel på det är de storskaliga försök med effekthandel som nu pågår.

Med detta följer nya marknadsaktörer, så kallade aggregatorer och energitjänsteföretag och det är inte längre självklart att kunderna vill tala med elhandlarna. De nya aktörerna kan dessutom erbjuda kunderna betalt för att vara flexibla i sitt effektuttag.

Den här utvecklingen kommer att fortsätta. Kundernas vilja att investera i egen produktion och att sälja flexibilitet är här för att stanna. Kunderna blir aktörer på en marknad, inte bara passiva elanvändare.

Anamma kundcentriskt perspektiv 

Att i det läget klamra sig fast vid en marknadsmodell som sedan länge passerat bäst före-datum leder ingenstans. I stället måste ett nytt, kundcentriskt perspektiv anammas och arbetet inriktas på en reformerad elmarknad där dagens och morgondagens möjligheter, säkerhetskrav och behov beaktas. Kort sagt, en elmarknad med nya möjligheter och som välkomnar utveckling baserad på marknadens behov och lösningar.

Till exempel så behöver statiska marknader för handel med energi kompletteras med dynamiska och behovsbaserade marknadsplatser för flexibilitet och effekt. Ett annat exempel är det som kommit att kallas för ”regulatoriska sandlådor” inom vars ramar nya lösningar tillåts utvecklas och testas. Ett regelverk som erbjuder möjlighet att under ordnade former pröva och testa kommer nämligen att vara helt nödvändigt. Den allt snabbare utvecklingen kan inte mötas med gamla tiders storskaliga och allomfattande lösningar.

Utforma en modern intäktsreglering

Parallellt med detta står vi inför enorma investeringsbehov. Detta i form av ny, modern teknik och nya tjänster för att öka kapaciteten och flexibiliteten i våra elnät. Det innebär att våra beslutsfattare måste prioritera och få fart i arbetet med att utforma en ny, modern intäktsreglering som också medger sådana investeringar.

Från branschens sida kan vi bidra med mycket i det arbetet, inte minst ett modernt kundperspektiv. Vi kan också bidra genom att inte att uppta våra beslutfattares tid med en fråga som inte längre leder någon vart.

Det är dags att avsluta debatten om den elhandlarcentriska modellen. Låt oss i stället gemensamt arbeta för en ny marknadsmodell med kunden i centrum.

Nämnda personer

Anders Östlund

Vd och koncernchef Öresundskraft AB
Masterexamen i maskinteknik (Linköpings uni. 1991)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024