Cirkulära planer samspelar väl med återvinnares önskemål

OMTAG. EU-kommissionens arbetsprogram för att minska resursanvändningen i unionen får ett varmt välkomnande. Men svenska återvinningsbranschen ser fortsatt flera hinder innan deras material står sig i konkurrens mot de jungfruliga.

En långvarig frustration hos många branschaktörer och miljöorganisationer lättade förra veckan efter EU-kommissionens presentation av den nya åtgärdsplanen på det cirkulära ekonomiområdet.

Flera av de förslag som både återvinningsnäringen och miljöintressen lobbat hårt för hos Junckerkommissionen har nämligen tagit sig in på listan av skarpa förslag som ska läggas fram under de kommande åren (se faktaruta).

För svenska Återvinningsindustrierna kunde bland annat flera av punkterna i den nyss framlagda färdplanen inom Fossilfritt Sverige tickas av.

– Äntligen tas ett helhetsgrepp med flera skarpa initiativ. Det är väldigt mycket som ligger i linje med vår egen färdplan, säger Ellen Einebrant, som har varit ansvarig för framtagandet av Återvinningsindustriernas färdplan för fossilfrihet, till Altinget.

I en situation där EU:s ekonomi i genomsnitt genererar fem ton avfall per person och år är det dock en rejäl utmaning som unionen har att ta tag i för att sluta resurskretsloppet. Den övergripande frågan är i praktiken att göra de materialåtervunna materialen konkurrenskraftiga mot de jungfruliga.

 – Planen är absolut ett steg i rätt riktning, och det lägger en fantastisk bra grund för att skapa mer cirkulära materialflöden i Europa. Sen kommer det inte att skapa hundra procent cirkularitet, och det är också mycket som återstår att se vad det blir konkret av planerna, säger Ellen Einebrant och pekar bland annat på att det återstår klarare besked kring vilka skarpa åtgärder som kommer, exempelvis på textil- och delvis också byggmaterialområdet.

Login