Bucht nöjd med skogsvårdslagen

SKOG. Regeringen har aviserat att miljökraven i skogsvårdslagen ska skärpas. Men landsbygsminister Sven-Erik Bucht (S) vill inte svara på vad som ska skärpas, utan anser att lagen i grunden är bra.

Någon gång inom det kommande halvåret ska direktiven till en översyn av skogsvårdslagen vara klara. Det är landsbygdsminister Sven-Erik Buchts (S) förhoppning, enligt hans svar i en interpellationsdebatt på tisdagen.

Det var ett offentligt besked som gladde riksdagsledamot Stina Bergström (MP), som välkomnar en skärpning av skogsvårdslagens miljöhänsyn.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht lyckades även, i följande replik, glädja riksdagsledamot Johan Hultberg (M) när det gäller vad översynen syftar till.

Login