Betänkande: Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljö- och jordbruksutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om anslag för 2020 inom utgiftsområde 23, som uppgår till ca 19,7 miljarder kronor. Därmed avstyrker utskottet de alternativa budgetförslag som förts fram i motioner. Utskottet tillstyrker också regeringens förslag om vissa bemyndiganden om ekonomiska åtaganden och om medlemskap och årlig medlemsavgift i Agrinaturas ekonomiska förening (EEIG).

Övriga motionsförslag avstyrks. Utskottet hänvisar i flertalet av dessa frågor till pågående utredningsarbete.

I betänkandet finns två reservationer (M, SD) och fyra särskilda yttranden (M, SD, V, KD). Ledamöterna från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna avstår från ställningstagande när det gäller anslagsbeslutet och redovisar i stället sina överväganden

Utskottsbetänkande (PDF)

 

Login