Debatt

Avfall Sverige: Ge kommunerna ett tydligare ansvar för återbruk

DEBATT. Om kommunernas återvinningscentraler ges rätt förutsättningar har de potential att uppgradera svensk avfallshantering och bli ett effektivare verktyg för den cirkulära ekonomin, skriver Tony Clark, vd, Avfall Sverige.

"Många utländska besökare förundras när de för första gången besöker en svensk återvinningscentral"
"Många utländska besökare förundras när de för första gången besöker en svensk återvinningscentral"Foto: Avfall Sverige
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Tony Clark
Vd, Avfall Sverige
 

Inför Återvinningens dag, som firas i helgen, finns det all anledning för svenskarna att känna sig nöjda med sin insats. Källsortering och stort engagemang gör det möjligt att ta vara på resurserna i vårt avfall. Men samtidigt behöver mer göras så att avfallsmängderna minskar och mer kan återbrukas.

Kommunernas återvinningscentraler har redan i dag en viktig roll i detta arbete. Men om de ges rätt förutsättningar har de potential att uppgradera svensk avfallshantering och bli ett än effektivare verktyg för den cirkulära ekonomin.

Fler besökare än kyrkan

Många utländska besökare förundras när de för första gången besöker en svensk återvinningscentral.

Att folk frivilligt ägnar en ledig lördag åt att packa bilen full, själva kör sitt avfall hit och sorterar i rätt container – det skulle vara otänkbart i många andra länder. Men i Sverige funkar det.

Om våra beslutsfattare verkligen menar allvar med att föra in Sverige på en hållbar väg bör kommunerna därför ges ett tydligare ansvar att jobba med återbruk och andra former av avfallsförebyggande.

Tony Clark
Vd, Avfall Sverige

Kommunernas återvinningscentraler har årligen fyra gånger så många besökare som svenska kyrkan. Detta engagemang ska vi vara rädda om, för varje år tas här emot nästan 500 000 ton avfall som kan återvinnas eller lämnas för säker behandling.

Ett längre liv

Färska siffror från Avfall Sverige visar att varje kilo hushållskemikalier som återvinns sparar 1,1 kilo koldioxid. Varje kilo metallskrot som återvinns sparar 0,9 kilo koldioxid.

Nu finns också siffror på vinsterna med återbruk. De är stora, framför allt då elektronik och textilier kan användas på nytt i stället för att sönderdelas i sina beståndsdelar och bli input i nya produkter. Ett kilo textil som kan återbrukas sparar utsläpp motsvarande 200 km bilkörning. Och en enda mobiltelefon som kan ges ett längre liv sparar utsläpp motsvarande 460 kilometers bilkörning.

Andra miljömål

Allt fler aktörer visar i dag intresse för dessa resurser. Många är villiga att ta emot din gamla telefon, de kanske rent av erbjuder några hundralappar för den – men få kan redogöra för vad som faktiskt händer med telefonen därefter. Sannolikheten är stor att den hamnar i fattiga länder där den till slut möter en miljö- och hälsovidrig ”återvinning”.

Likaså kan du erbjudas rabattkuponger på nya inköp när du lämnar in gamla kläder – men vad händer med dem därefter? Återbruk får inte ske på bekostnad av andra miljömål.

Utnyttja mötesplatsen

Samarbetet mellan kommunerna och producenternas samarbetsorgan, El-Kretsen, visar att återvinningscentralerna erbjuder ett miljömässigt hållbart och säkert omhändertagande för elavfall.

Trots producentansvar och krav på butiker att ta emot uttjänta elektriska produkter, så kommer de stora mängderna in via kommunernas anläggningar. Därför är det logiskt att utnyttja denna mötesplats för att även samla in textilier och andra prylar för återvinning eller återanvändning.

Kompetens finns

Flera kommuner har kompletterat sina fasta återvinningscentraler med mobil insamling och med returpunkter mitt i bostadsområden – servicenivån är hög.

Många anläggningar har också omdanats till kretsloppsparker och resurscentrum. Här finns erfarenhet och kunskap för att ta emot och sålla ut guldkornen – oavsett om det handlar om antika mattor eller takpannor som fungerar utmärkt att använda på nytt. I många fall sker återbruket i samarbete med hjälporganisationer, som tar emot, sorterar och säljer.

Tydligare ansvar önskas

Om våra beslutsfattare verkligen menar allvar med att föra in Sverige på en hållbar väg bör kommunerna därför ges ett tydligare ansvar att jobba med återbruk och andra former av avfallsförebyggande.

Kommunerna behöver också ges möjlighet att finansiera detta arbete genom avfallstaxan. Då kan mer resurser tas bättre till vara.

Regeringen har annonserat att ett producentansvar för textilier ska utredas. Bra – låt producenterna ta ansvar för det som satts på marknaden. Men se till att insamlingen kan ske genom kommunernas försorg, på återvinningscentraler och där det lämpar sig även genom fastighetsnära insamling. Då kan vi vara säkra på att det kommer att fungera, även i praktiken.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024