Agenda 2030-delegationen vill se fler handslag över blockgränsen

AGENDA 2030. För att underlätta för näringslivet bör regeringen försöka nå fler breda politiska överenskommelser, anser Agenda 2030-delegationen. Men entusiasmen från politikerna inför att spendera mer tid vid förhandlingsborden är måttlig.

Regeringen bör arbeta för fler partiöverskridande överenskommelser för att ge näringslivet så långsiktiga spelregler som möjligt. Den uppmaningen kommer från Agenda 2030-delegationen som på måndagen lämnade över sitt slutbetänkande till miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP).

– Vi måste ha långsiktiga spelregler, precis som vi har inom försvarspolitiken och pensionssystemet, sade en av delegationens ledamöter, Henrik Henriksson, vid presentationen av betänkandet. Henrik Henriksson är till vardags vd och koncernchef för Scania.

Delegationen föreslår att riksdagen ska besluta om ett mål för genomförandet av Agenda 2030. Men delegationen anser dessutom att regeringen bör arbeta för att nå breda politiska överenskommelser inom områden som är av betydelse för långsiktighet och hållbarhet. "Ett höjt koldioxidpris, utfasning av miljöskadliga subventioner och satsningar på hållbar infrastruktur är exempel på områden för sådana överenskommelser." skriver delegationen i sitt betänkande.

Login