Oklar framtid för naturbruksgymnasiet

GYMNASIET. Skolverkets förslag att smalna av inriktningarna på naturbruksprogrammet har kritiserats av branschföreträdare och opposition. Näringsministern säger sig inte vilja strypa möjligheterna till jobb inom naturturism framöver.

Det var under förra året som Skolverket presenterade sina förslag om förändringar för naturbruksgymnasiet. Myndighetens förslag föreslog är att naturbruksgymnasiet ska ha fem inriktningar: djurvård, hästhållning, lantbruk, skogsbruk och trädgård.

Skolverket har utrett möjligheterna till en ny inriktning mot naturturism men föreslog inte en sådan med motiveringen att turisminriktning med kurser i naturturism redan finns idag inom hotell- och turismprogrammet. I förslaget som Skolverket lade fram skulle det också vara möjligt att även i fortsättningen läsa fördjupningskurser inom naturturism på någon av inriktningarna på naturbruksprogrammet. Skolverket påpekade också att efterfrågan på arbetsmarknaden efter personer som läst naturturism på gymnasienivå är relativt låg. 

LÄS MER: Malmberg räds att elever uteblir från naturbruksprogrammet

Förslaget har kritiserats av oppositionen och företrädare för branschen som menar att en växande bransch negligeras och beräkningarna på hur många som får jobb efter examen inte stämmer. I dag ska ansvarig minister Anna Ekström (S) besvara frågan om inriktningarnas framtid i riksdagens interpellationsdebatt. Hon har tidigare lämnat beskedet att eventuella förändringar av naturbruksprogrammet inte kommer att göras förrän  remissbehandlingen av Gymnasieutredningens slutbetänkande har avslutats senare i vår.

Innan jul lät det inte alls lika hoppfullt. Antingen är det en konflikt inom regeringen eller så mörkar man.

Alexandra Anstrell (M)
Riksdagsledamot

Naturbruksprogrammets framtid har varit fråga för debatt i kammaren flera gånger tidigare, senast under statsrådens frågestund under förra veckan då Mikael Damberg (S) lämnade beskedet att regeringen inte vill förhindra att branschen växer. 

– Jag tror inte att intentionen, vare sig från Skolverket eller någon annan är att den nya gymnasieskolan ska strypa eller smalna av jobbmöjligheterna i Sverige. Syftet måste vara det motsatta, sade Damberg under frågestunden och hänvisade till att huvudansvaret ligger på gymnasie- och kunskapsminister Ekström.

"Tecken på intern konflikt"

Jag tror inte att intentionen, vare sig från Skolverket eller någon annan är att den nya gymnasieskolan ska strypa eller smalna av jobbmöjligheterna i Sverige. Syftet måste vara det motsatta.

Mikael Damberg (S)
Närings- och innovationsminister

Moderata riksdagsledamoten Alexandra Anstrell, extra suppleant i utbildningsutskottet, tycker att näringsministerns svar inger hopp men att statsrådens svar i kammaren kan vara tecken på en intern oenighet.

– Innan jul lät det inte alls lika hoppfullt, när Fridolin svarade. Samtidigt har jag fått interpellationssvar från Anna Ekström och det svaret är varken eller, man ska ta ett större helhetsgrepp är kontentan. Antingen är det en konflikt inom regeringen eller så mörkar man, säger Alexandra Anstrell till Altinget. 

 

Alexandra Anstrell (M). Foto: Riksdagen

Alexandra Anstrell (M).
Foto: Riksdagen

 

Naturbruksskolornas Förening yttrade sig om förslagen under förra året och menade att kompetensförsörjningen kommer att försvåras inom sektorerna naturturism jakt och fiske om inte inriktningarna prioriteras upp när gymnasieprogrammen omformas. Även Sveriges lantbruksuniversitet och Hushållningssällskapet har framhållit att naturturisminriktningen är viktig, både för landsbygdens utveckling och som rekryteringsbas för högre utbildningar. 

– Det här är att urholka möjligheterna för ungdomar att komma vidare i en bransch som är en av dem som växer mest. Många av dem som reser till Sverige vill ha det genuina och närproducerade. Att ta bort utbildningsmöjligheterna inom det är heltokigt, säger Anstrell till Altinget.

Dokumentation

NATURBRUKSGYMNASIET

Programmet har i dag fyra inriktningar. Varje inriktning erbjuder ett antal fördjupningskurser

Djur
Lantbruk
Skog
Trädgård
Skolverket har föreslagit att naturbruksprogrammet ska ha fem inriktningar med beteckningarna:

Djurvård
Hästhållning
Lantbruk
Skogsbruk
Trädgård
Skolverket föreslår att inriktningen djurvård ska omfatta 500 gymnasiepoäng och att övriga inriktningar ska omfatta 700 gymnasiepoäng.


Nämnda personer

Alexandra Anstrell

Riksdagsledamot (M), ordförande Svenska Lottakårens riksförbund
Civilekonom (Uppsala uni. 2012)

Anna Ekström

Ordförande Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (Rio), styrelseordförande Umeå universitet, ordförande ABF Stockholm, ordförande folkhögskolan Biskops-Arnö.
jur. kand. (Stockholms uni., 1988)

Gustav Fridolin

Svensk- och temalärare Stadsmissionens folkhögskola, rektor Cogitoakademin
Fil. kand i mellanösternkunskap (Stockholms uni., 2009), yrkesexamen som folkhögskolelärare (Linköpings uni., 2010)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024