Ekonomi- och administrativt ansvarig, Svenska Livräddingssällskapet
Vi söker en administrativ stjärna som vill vara med och utgöra en viktig del av vår resa framåt med fokus på organisk tillväxt och verksamhetsförädling.

Svenska Livräddningssällskapet (SLS) har sedan 125 år främjat simkunnighet, verkat för utbredd kunnighet gällande livräddning samt propagerat för säkerhet vid friluftsaktiviteter och verksamheter vid vatten och isar. Spelplanen för hur SLS ska nå sin vision om ett Sverige fritt från drunkning är dock under ständig förändring. Ta chansen att i en stimulerande och komplex miljö inte bara rädda liv utan även växa med oss in i framtiden. Maila din ansökan och bifoga CV - tjänsten söks via knappen "sök jobb" på denna sida. Aktiviteterna inom SLS sker främst genom regionförbunden och lokalföreningarna och majoriteten finansieras genom projekt- samt organisationsbidrag men även genom sponsoravtal, gåvor, medlemsavgifter och försäljning. Du har en nyckelroll i organisationen och är således en naturlig kontaktpunkt internt men även externt vid exempelvis återrapportering och dialog med myndigheter och andra organisationer. Om rollen Som Ekonomi- och administrativt ansvarig har du en bred och omväxlande roll vilken du formar själv i dialog med din närmaste chef, generalsekreteraren. Du ansvarar för att utveckla de tre övergripande områdena;
 • Administration med tillhörande processer och arbetssätt där fokus är att möjliggöra och underlätta genom att skapa ändamålsenliga strukturer och rutiner för verksamheten inom exempelvis ekonomi, HR samt avtalsfrågor
 • Ekonomi där du är kontaktperson och beställare jämtemot redovisningsbyrå
 • HR och avtal vilken väntas öka i takt med att SLS verksamheter och kansli växer
Förväntningar Du förväntas bidra med din expertis till lagarbetet för att ta SLS mot strategi 2030 där du har ett särskilt uppdrag att bredda finansieringen. Du delar övriga kollegors optimism inför framtiden och besöker gärna olika verksamheter där du får energi i mötet med andra. Vidare förväntas du bidra med struktur, rutin och processbeskrivningar utifrån ett modernt synsätt och verksamhetsperspektiv. Givetvis delar värdegrunden Humanitet, Gemenskap, Respekt och Engagemang samt vill vara med och utvecklas och växa i rollen. Exempel på ansvarsområden/arbetsuppgifter vilka du förväntas utveckla i takt med SLS:
 • Hantera, samordna och kravställa våra ekonomiska tjänster såsom löpande bokföring, bokslut och löneadministration vilken är outsourcat till redovisningsbyrå.
 • Undersöka och utveckla såväl befintliga som nya finansieringsmöjligheter.
 • Stötta generalsekreteraren med ekonomirelaterade uppgifter såsom uppföljning, analyser, budgetering samt prognosarbete avseende våra verksamhetsprojekt.
 • Bistå i budget- och prognosarbete, ekonomisk uppföljning samt rapportering till styrelse och generalsekreterare.
 • Vara behjälplig med administration samt utvecklingsansvarig för administrativa processer och arbetssätt.
 • Återrapportera till Giva Sverige och Svensk Insamlingskontroll för att säkerställa branschstandarder och riktlinjer följs.
 • Agera adjungerad som styrelsesekreterare
 • Hantera kommunikationen med banker, revisorer, försäkringsbolag, IT-partners och hyresvärd.
Vem är du? Du är strukturerad och har lätt för att se såväl detaljer som helhet i korta och långa tidsperspektiv. Vidare är du utåtriktad, bidrar till en positiv arbetsmiljö och har lätt för att skapa samarbete. Du har lätt att se hur strategier, planer och prioriteringar påverkar verksamheten samt förmågan att pedagogiskt förklara ekonomi och dina andra expertområden för kollegor. Du har en fallenhet för att generera idéer som är till nytta för våra medlemmar och det initiativtagande, driv, och uthållighet som krävs för att tillsammans med kollegor och andra utveckla och framtidrusta SLS. För att lyckas i rollen är vi övertygade att dina värderingar och din attityd, motivation och engagemang stämmer väl med SLS. Utöver det ser vi gärna att du har:
 • Bred erfarenhet inom ekonomi och administration med fokus på verksamhetsutveckling
 • Erfarenhet inom redovisning, budgetarbete, och bokslut
 • Erfarenhet från mindre eller medelstora organisationer
 • Relevant eftergymnasial utbildning
Meriterande:
 • Förståelse för medlemsorganisationer och ideella organisationers drivkrafter och särart
 • Kunskap om rapportering gentemot Giva Sverige och Svensk Insamlingskontroll
 • Erfarenhet av Fortnox och Visma Admin/Bokslut/Lön
 • Erfarenhet av digitaliseringsprocesser och GDPR
 • Erfarenhet av HR-relaterat arbete, givet att rollen är bred och SLS har förväntan på tillväxt
Om Svenska Livräddningssällskapet Svenska Livräddningssällskap är en ideell organisation som består av riksorganisation med säte i Stockholm. Organisationen bildades 1898 och verkar genom 21 självständiga regionförbund, 8 lokalföreningar. I våra stadgar står att vi ska arbeta inom tre områden; simkunnighet, livräddning och säkerhet. Vi är en del av Svenskt Friluftsliv och driver olika projekt inom våra verksamhetsområden. Vi har en lång och gedigen historia bakom oss, och genom opinionsarbete, utbredd utbildningsverksamhet, information till allmänheten och hårt ideellt arbete har vi räddat många människor från att mista livet genom drunkning. Idag är säkerhet och kunskap fortfarande våra starkaste verktyg för att nå vår vision; noll drunknade, men vårt förhållningssätt till hur vi ska lyckas har förändrats. För att uppnå vår vision ska vi inte hindra människor från att vistas i närheten av vatten - vi ska i stället uppmuntra dem att skaffa den kunskap de behöver för att kunna känna sig trygga. Trygghet skapar frihet! Våra värderingar utgör kärnan i allt vi gör och fungerar som kompass för vår verksamhet. Med fokus på humanitet, gemenskap, respekt och engagemang strävar vi efter att skapa en meningsfull och inkluderande arbetsmiljö. Läs mer på hemsidan och årsredovisning 2022. Är du intresserad? Vi ser gärna att du söker tjänsten senast 2023-12-17. Tjänsten är en tillsvidareanställning motsvarande 100 procent tjänstgöringsgrad med 6 månaders provanställning. Tillträde efter överenskommelse. Arbetsplatsen är förlagd till Stocksund, Brovägen 5, där vi huserar i relativt nyinflyttade lokaler, med möjlighet till hybridarbete där majoriteten av arbetstiden ska förläggas på rikskansliet. SLS är kollektivavtalsanslutna genom Arbetsgivaralliansen. Sista ansökningsdatum: 2023-12-17 Maila din ansökan och bifoga CV via knappen "sök jobb" på denna sida.

Icon
Hitta Sveriges bästa chefer och specialister – nå dem som har liknande tjänster idag
Uppnå unik exponering med en platsannons på Altinget
0:000:00