Chef Vattentjänster och Policyutveckling

Sök jobb
Brinner du för hållbarhetsfrågor och ledarskap? Om Svenskt Vatten Svenskt Vatten är branschorganisationen för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag - VA-organisationerna. Svenskt Vattens vision är att Sverige ska ha rent dricksvatten, friska sjöar och hav. Vi företräder och driver våra medlemmars intressen i nationella och internationella sammanhang. VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet. Klimatförändring, urbanisering och regleringar ställer nya krav. Våra anläggningar behöver uppgraderas samtidigt som VA-organisationernas roll i samhällsplaneringen utvecklas. Vi vill säkra branschens långsiktiga förmåga. Rollen som Chef Vattentjänster och policyutveckling Ditt sammanhang På uppdrag av våra medlemmar stödjer och utvecklar vi branschen. Vi utmanar och förstärker vår position för en hållbar samhällsutveckling. Våra huvudsakliga arbetsområden är; policyutveckling, stimulera forskning samt stödja våra medlemmar genom att utveckla branschstandars och bedriva kunskapsutveckling. Svenskt Vatten har bred ämnesexpertis inom miljö, vatten, juridik, teknik, policyutveckling och kommunikation. Dessa kompetenser fördelar sig på tre avdelningar. (Vattentjänstenheten, Kommunikation och Ekonomienheten). Du kommer till en dynamisk miljö där hållbarhet, teknikutveckling, kunskapsförmedling och policyutveckling står i fokus. Vi vill vara en kraftfull och förtroendeskapande röst som bidrar med fakta, strategier och lösningar för branschen och dess intressenter. Vi medverkar till det hållbara Sverige. Dina medarbetare utgör motorn i detta arbete och du ger dem stöd, riktning och energi. Hos oss utgör omvärlden en stark faktor. Forskning, nätverkande, media, politiska utspel utgör naturligt inslag. Det ställer krav på såväl operativt, taktiskt och strategiskt agerande. Tillsammans med medarbetarna utvecklar du Svenskt Vattens genomslagskraft på nationell nivå. Rollen Vattentjänstenheten består av erfarna personer med stark motor och hög kompetens inom sina sakområden (juridik, miljö, teknik, vatten och policyutveckling). Du är aktiv och förtroendeskapande i ditt ledarskap. Du etablerar nära relation, kunskap och förståelse för verksamheten. Därigenom kan du leda och koordinera verksamheten för bästa möjliga effekt på helheten, du är den sammanhållande kraften. Du utvecklar individen, enhetens verksamhet och Svenskt Vatten som helhet. Du ingår i Svenskt Vattens ledningsgrupp i sällskap med övriga enhetschefer och VD. Ledningsgruppen är en plats för samskapande och gemensam riktning. Stort och smått. Tillsammans utvecklar vi Svensk Vatten till något extra. Du rapporterar till VD (och ibland han till dig, tro't eller ej). Exempel på arbetsinnehåll:
 • Personalansvar och ledning av Vattentjänstenheten (idag 11 personer)
 • Övergripande planering, koordinering uppföljning och utveckling av verksamheten
 • Projektägare för enhetens projektportfölj såsom; utvecklingsprojekt, etablering av branschstandard, etc.
 • Relationsbyggande med medlemmar och externa samverkanspartners
 • Aktivt medverka i Svenskt Vattens långsiktiga/strategiska utveckling
 • Adjungerad och föredragande på Styrelsemöten
Vem är du Vi söker en person med genuint hållbarhetsintresse med erfarenhet från arbete med nationell politik och möjligen har du arbetat på departement, regeringskansli, PR-byrå eller är på annat sätt djupt involverad i politisk styrd verksamhet. Du har akademisk bakgrund som är relevant för rollen och en kunskapstörst inom hållbarhet, samhällsutveckling och miljö som du vill omsätta i politik och praktik. Du bör ha dokumenterad erfarenhet av att planera och genomföra framgångsrika projekt. Vi ser gärna att du har befintliga nätverk och kontakter som du kan utveckla ytterligare i VA-branschens kontext. Har du kunskaper från branschen är det välkommet. Dina egenskaper Som person är du nyfiken, kommunikativ och strukturerad. Du är social och har mycket lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Med ett stort samhällsintresse så verkar du helst i gränslandet mellan politik och praktik. Du är en mycket god skribent både på svenska och engelska och är bekväm med intervjuer och att tala inför större grupper. Som person är du strukturerad och handlingskraftig, lätt att umgås med och bra på att knyta och hantera många och varierande relationer. Du arbetar snabbt, är analytisk och har mycket god förmåga att tänka strategiskt. Vi ser framför oss en empatisk och kommunikativ person med ett starkt patos för hållbarhet. Du mår som bäst när det finns stora mängder glädje, mod och tillit. Skratta bör man - annars dör man! Ansökan I den här rekryteringen jobbar Svenskt Vatten tillsammans med Compass. Du söker ovan nämnda tjänst via länken och vi hanterar ansökningarna löpande, så ansök gärna så snart som möjligt. För mer information om Svenskt Vatten och tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Jens Holmberg på 070 377 06 20.
  Sök jobb
  Om Svenskt Vatten
  Svenskt Vatten är branschorganisationen för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna. Svenskt Vattens vision är att Sverige ska ha rent dricksvatten, friska sjöar och hav. Vi företräder och driver våra medlemmars intressen i nationella och internationella sammanhang.

  VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet. Klimatförändring, urbanisering och regleringar ställer nya krav. Våra anläggningar behöver uppgraderas samtidigt som VA-organisationernas roll i samhällsplaneringen utvecklas. Vi vill säkra branschens långsiktiga förmåga.

  Hitta Sveriges bästa chefer och specialister – nå dem som har liknande tjänster idag
  Uppnå unik exponering med en platsannons på Altinget