Villkorlig frigivning (Frigivningsutredningen)
Ansvarigt departement: Justitiedepartementet
Ansvarigt utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen

19/3
2019

Proposition: Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

31/8
2018

Lagrådsremiss: Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

22/1
2018

Beslut: Elektronisk övervakning av kontaktförbud

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

29/6
2017

SOU: Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott (SOU 2017:61)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott" till justitiedepartementet.

31/3
2016

Kommittédirektiv: Villkorlig frigivning (Frigivningsutredningen)

Regeringen har tillsatt en utredning.