Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen
Departement: Miljödepartementet, Näringsdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Sou/ds

30/4
2021
REMISS

Remiss: Skogsutredningens betänkande (SOU 2020:73)

Sista datum att svara på remissen.

22/2
2021

Professor: Akademin måste stiga fram för en ny skogspolitik

REPLIK. Dagens politiker klarar inte att på egen hand genomföra de grundläggande förändringar av skogspolitiken som krävs. Akademin behöver hjälpa politikerna genom att ta fram en stor karta med olika handlingsvägar för politiken, skriver professor Sten B Nilsson.

Läs mer
9/2
2021

Bolunds start: Skogsförslag på remiss och skogsutspel från MP

SKOGSPOLITIK. Samma dag som Per Bolund (MP) tillträdde som miljö- och klimatminister gick Skogsutredningen ut på remiss. Dagen efter gjorde Bolund och nya språkröret Märta Stenevi klart att Miljöpartiet tänker ta strid i skogsfrågorna.

Läs mer
9/2
2021

V: Regeringen överger miljömålet Levande skogar

DEBATT. Sverige når vare sig miljömålet Levande skogar eller internationella åtaganden om biologisk mångfald. Ändå har regeringen inte föreslagit åtgärder för att stärka miljöhänsynen i skogsbruket, skriver Elin Segerlind och Jens Holm (V).

Läs mer
2/2
2021

Skogsutredningens fjällpaket saknar stöd från C och S

SKOGSPOLITIK. Skogsutredningens förslag att skydda stora områden skog i det fjällnära området med hjälp av tvångsinlösen av marker saknar stöd hos både Socialdemokraterna och Centern. Men utredningen ser ändå ut att vara på väg ut på remiss i sin helhet.

Läs mer
22/12
2020

"Vi behöver bruka vår skog mer – inte mindre"

SLUTREPLIK. Magnus Nilsson menar att man ska prioritera kolsänkan, jag hävdar att vi även måste prioritera förnybara skogsprodukter och bioenergi för att den totala klimatnyttan ska öka. Det skriver Tomas Lundmark, professor vid SLU.

Läs mer
22/12
2020

Slutreplik: Skogspolitiken behöver utvecklas – inte avvecklas

SLUTREPLIK. Skogsutredningen lämnar flera bra förslag, men andra förslag motverkar den samhällsutveckling vi önskar. Sådana förslag måste utelämnas när utredningen ska bli politik, skriver LRF Skogsägarna, Södra skogsägarna, Mellanskog och Norra Skog.

Läs mer
17/12
2020

Replik: Sluta tugga tesen om oförenliga mål

REPLIK. Om man i tid och otid tuggar tesen om oförenliga mål, som både Tomas Lundmark och tyvärr även Skogsutredningen gör, kommer naturligtvis konflikten att bestå. Däremot är det bra att Lundmark lyfter vikten av ökat kolförråd, skriver Magnus Nilsson.

Läs mer
16/12
2020

Replik: Skogsägarföreningarna vill plocka russinen ur kakan

REPLIK. De samlade skogsägarföreningarna vill plocka ut förslag ett och ett ur Skogsutredningen. Ett sådant tillvägagångssätt skulle få stora negativa effekter för naturvårdarbetet. Det skriver Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF.

Läs mer
16/12
2020

"Dags att utmana påståendet att vi måste skydda mer areal"

DEBATT. Som skogen sköts i dag räcker den inte till alla behov, men skogen är en dynamisk resurs i ständig förvandling och kan skötas på många sätt. Jag tror att skogsägarna sitter på lösningen, skriver Tomas Lundmark, professor vid SLU.

Läs mer
16/12
2020

"Vi bör lyssna på Skogsutredningens uppmaningar om samverkan"

REPLIK. Äganderätten är viktig, men biologin bryr sig inte om ägandegränser. Därför är Skogsutredningens uppmaningar om att hitta nya mekanismer för samverkan mellan olika ägare inom landskapet viktiga att lyssna på, skriver Nippe Hylander.

Läs mer
9/12
2020

"Regeringen måste agera för att undvika handlingsförlamning i skogen"

DEBATT. Skogsutredningens ambition var att finna lösningar som kunde gjuta olja på konflikterna om skogen, men effekten tycks ha blivit den motsatta. För att undvika handlingsförlamning i skogsnäringen måste nu regeringen driva igenom några av de centrala förslagen, skriver professor Sten B Nilsson.

Läs mer
9/12
2020

Birdlife: "Långsiktigt skydd av unika naturskogar kräver vilja och samarbete"

DEBATT. Skogsutredningens förslag om fjällskogarna bör behandlas skilt från skogsutredningens övriga förslag. Bevarandet av dessa skogar är av internationell betydelse och frågan bör därför präglas av nationell enighet. Det skriver Christer Johansson, Birdlife Sverige.

Läs mer
4/12
2020

Centern KU-anmäler regeringen för skogsinventering

KU-ANMÄLAN. Centern har KU-anmält regeringen för inventeringen av nyckelbiotoper. Anmälan omfattar tidigare ministrarna Bucht (S) och Skog (MP) samt miljöminister Lövin (MP) – däremot inte landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

Läs mer
3/12
2020

Utredare vill göra nationalpark av kungens jaktmark

NATURSKYDD. Skogsutredaren Agneta Ögren föreslår att fyra av Sveaskogs ekoparker ska bli nationalparker. En av dem är ekoparken Halle- och Hunneberg där kungen jagar älg- och kronvilt.

Läs mer
3/12
2020

Skogsstyrelsen ställde fel krav på skogsägare

JURIDIK. Skogsutredningen har hittat felaktigheter i en av Skogsstyrelsens föreskrifter – myndigheten ställer krav utan att ha mandat för det. Nu krävs ett regeringsbeslut för att upphäva föreskrifterna.

Läs mer
2/12
2020

Debatt: Skogsutredningen missar målet

DEBATT. Behövliga förslag kring stärkt äganderätt och rättssäkerhet uteblev i Skogsutredningen 2019. Våra politiker måste nu tillvarata de bra förslagen och låta resten stanna vid ritbordet, skriver LRF Skogsägarna, Södra skogsägarna, Mellanskog och Norra Skog.

Läs mer
1/12
2020

Olika syn på när skogsförslagen kan bli verklighet

DEADLINE. Centerpartiets Peter Helander tror inte tidsplanen för när Skogsutredningens förslag ska vara på plats kommer att hålla. Men miljödepartementet arbetar fortsatt för att få igenom förslagen till sommaren.

Läs mer
30/11
2020
SOU/DS

SOU: Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen" till näringsdepartementet.

30/11
2020

Utredare: Så får regeringen ett tydligare ansvar för skogen

DEBATT. Skogsutredningen har gjort sitt yttersta för att lösa några av de många och svåra konflikterna i skogen. Alla kommer inte att bli helt nöjda, men förhoppningsvis kan merparten acceptera de övergripande slutsatserna i förslagen: Vägen framåt måste bygga på kunskap, politisk tydlighet och en konstruktiv dialog, skriver utredare Agneta Ögren.

Läs mer
27/11
2020

Skogsutredningens förslag kan krocka med EU-regler

ÖVERPRÖVNINGSRISK. Skogsutredningen vill att prövningstiden mellan anmälan och avverkning ska halveras till tre veckor. Men Naturskyddsföreningen anser att förslaget går emot Århuskonventionen, och nya EU-regler kan ge dem understöd i debatten.

Läs mer
27/11
2020

Frivilligt skydd ska minska bråket om skogen

SKOGSUTREDNINGEN. För att minska konflikterna i skogspolitiken ska frivillighet var grunden för formellt skydd, föreslår Skogsutredningen. Men LRF Skogsägarna tycker det är problematiskt att utredningen samtidigt föreslår att enorma arealer skyddas på ofrivillig väg.

Läs mer
27/11
2020

Skogsutredningen: Skydda en halv miljon hektar skog i norr

SKOGSUTREDNINGEN. Staten bör skydda 500 000 hektar skog med höga naturvärden längs med fjällkedjan, föreslår utredaren Agneta Ögren. Förslaget berör 7 000 markägare och kommer till en början sannolikt leda till färre arbetstillfällen.

Läs mer
27/11
2020

Utredningen vill avveckla vissa granskogar

SKOGSUTREDNINGEN. Snabbväxande granskogar på sentida åkermarker bör kunna avvecklas enkelt och snabbt. Det anser Skogsutredningen som tycker skogarna ska undantas från både kravet på avverkningsanmälan och slutavverkningsålder.

Läs mer
27/11
2020

Hallå där Johanna Johansson – Hur ser du på framtiden för nationella skogsprogrammet?

HALLÅ DÄR. Södertörnsforskaren Johanna Johansson har de senaste åren närstuderat samverkan och beslutsfattande inom den nationella skogspolitiken. Skogsutredningens förslag att koppla loss skogsprogrammet från Regeringskansliet låter lovande, tycker hon.

Läs mer
16/6
2020

Mellanskog: Svensk skogspolitik har kört i diket

DEBATT. För många markägare som får nyckelbiotoper registrerade på sin mark innebär det en ekonomisk katastrof och ett raserat förtroende för myndighetsutövning, skriver Mellanskog.

Läs mer
15/6
2020

Skogsutredningen får fem månaders frist

TIDSPRESS. Den stora skogsutredningen skulle egentligen ha lämnat över sina förslag till regeringen den 1 juli. Men den hårt pressade utredningen får fem månaders förlängning av regeringen.

Läs mer
28/5
2020

Skogsutredaren: "Jag utgick från att jag skulle få ett svar"

SKOGSPOLITIK. Skogsutredningen är en central pusselbit i januarisamarbetet för Centerpartiet. Ändå låter regeringen bli att svara på den begäran om förlängd arbetstid som utredaren Agneta Ögren skickade in i mars.

Läs mer
20/5
2020

Naturvårdsverkets gd: Överklaga inte fjällskogsdomarna

FJÄLLSKOG. Kammarkollegiet och Skogsstyrelsen bör inte överklaga de fem domarna om ersättning vid nekat avverkningstillstånd i fjällnära skog, utan låta domarna ligga fast. Det skriver Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger i en debattartikel i Land Skogsbruk.

Läs mer
28/4
2020

Dockered: "Ge skogsutredningen förlängd tid"

SLUTREPLIK. Skogsutredningen måste få en förlängd utredningstid så att arbetet kan komma i mål. Ingen har glädje av ett hafsverk, skriver Bo Dockered, tidigare styrelseordförande Sveaskog.

Läs mer
21/4
2020

Inget svar till pressad skogsutredning

TIDSPRESS. Skogsutredaren Agneta Ögren har begärt ett helt års förlängd arbetstid från för att klara av sitt omfattande uppdrag. Men ännu har regeringen inte lämnat något besked till utredningen – som har sin nuvarande deadline den 1 juli.

Läs mer
19/3
2020

Skogsutredningen behöver ett år till

TIDSBRIST. Den stora skogsutredningen är en viktig pusselbit i januarisamarbetet mellan regeringen, Liberalerna och Centern. Men utredaren Agneta Ögren har svårt att hinna med det omfattande uppdraget och begär nu mer tid från regeringen.

Läs mer
21/8
2019

Har Centern för bråttom med äganderätten?

KOMMENTAR. Det går att läsa direktiven till utredningen om skogen och äganderätten som en glänsande delseger för Centerpartiet. Men frågan är om det hela kommer att gå riktigt som Annie Lööf har tänkt sig.

Läs mer
18/7
2019
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen

Regeringen har tillsatt en utredning.