Radio och tv i allmänhetens tjänst
Ansvarigt departement: Kulturdepartementet
Ansvarigt utskott: Kulturutskottet

25/10
2019

M: Utred public services uppdrag och opartiskhet

DEBATT. Moderaterna vill se en ny public service-utredning. Det bör finnas tydligare former för granskning av det som sänds i public service, och sanktionerna vid överträdelser av reglerna om opartiskhet och saklighet bör ses över, skriver Lotta Finstorp (M).

Läs mer
24/10
2019

Beslut: Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020-2025

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

22/10
2019

Betänkande: Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020–2025

Kulturutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

19/6
2019

SD: Hög tid för nytt public service

DEBATT. Regeringens lösningar på problematiken med oberoende och opartiskhet inom public service lyser med sin frånvaro. SD:s reformagenda behövs för att på ett ansvarsfullt sätt värna institutionen, skriver Angelika Bengtsson och Aron Emilsson (SD).

Läs mer
10/6
2019

Proposition: Ett modernt public service nära publiken – villkor 2020–2025

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

25/4
2019

Beslut: Public service-frågor

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

4/4
2019

Betänkande: Public service-frågor

Kulturutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

14/11
2018

Beslut: Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

8/11
2018

Betänkande: Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service

Kulturutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

19/10
2018

Remiss: Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar (SOU 2018:50)

Sista datum att svara på remissen.

19/6
2018

SOU: Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar (SOU 2018:50)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar" till kulturdepartementet.

19/6
2018

Beslut: Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

7/6
2018

Betänkande: Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Kulturutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

29/5
2018

Proposition: Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

12/4
2018

Lagrådsremiss: Ny finansiering av public service

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

24/1
2018

Remiss: Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende

16/10
2017

SOU: Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende (SOU 2017:79)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende" till kulturdepartementet.

20/12
2016

Kommittédirektiv: Radio och tv i allmänhetens tjänst

Regeringen har tillsatt en utredning.