Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
Ansvarigt departement: Finansdepartementet
Ansvarigt utskott: Finansutskottet

20/11
2019

Beslut: Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

15/11
2019

Betänkande: Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Finansutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

28/10
2019

Riksrevisionen: Systemet för kostnadsutjämning fungerar dåligt

FÖRDELNING. Riksrevisionen har granskat det kommunala utjämningssystemet. I en ny rapport konstaterar de att nuvarande system inte garanterar medborgarna likvärdig service.

Läs mer
24/9
2019

Proposition: Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

29/8
2019

Lagrådsremiss: Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

21/8
2019

Kritik mot S-förslag: För lite fokus på inkomstutjämning

FÖRDELNING. S vill hjälpa glesbygdskommuner genom att ändra systemet för kostnadsutjämning mellan kommuner. Men förslaget får kritik från höger och vänster för att missa den största delen av den kommunala utjämningskakan.

Läs mer
9/7
2019

Lunds kommun: Kostnadsutjämning – lite mer lika, men lite mer riskfyllt

DEBATT. Det kommunala utjämningssystemet är viktigt för att säkra alla erbjuds en bra välfärd. Men de föreslagna ändringarna riskerar att drabba tillväxtmotorer i en tid då de behövs som mest, skriver Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd.

Läs mer
2/7
2019

Dalakommunerna: Vi står upp för varandra och utjämningssystemet

DEBATT. Det är inte välgörenhet att kommunerna betalar till varandra utifrån befolkningsstruktur och behov – det är rättvisa. Vi förväntar oss att regeringen agerar fort så att förslaget kan verkställas, skriver samtliga av Dalarnas KSO:n. 

Läs mer
1/7
2019

LO: Staten måste ta större ansvar för välfärden

DEBATT. Strukturella kostnader i glesbygd är högre än på andra orter. Ett statligt stöd bör skapas till de kommuner som är hårdaste drabbade av demografiska förändringar, skriver ansvariga för LO:s jämlikhetsutredning.

Läs mer
11/6
2019

M i Täby: Avskaffa kommunala utjämningssystemet

DEBATT. Staten bör ta sitt ansvar och stötta de kommuner som inte klarar sig på egen hand. Det kommunala utjämningssystemet bör avskaffas, skriver kommunstyrelsens ordförande i Täby.

Läs mer
24/5
2019

M i Lidingö: "Kommuner som missköts får bidrag"

DEBATT. Det kommunala utjämningssystemet innebär i dag att kommun ställs mot kommun. Staten bör ta över hela ansvaret, skriver Daniel Källenfors (M).

Läs mer
17/5
2019

Remiss: Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)

Sista datum att svara på remissen.

1/10
2018

SOU: Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting" till finansdepartementet.

3/11
2016

Kommittédirektiv: Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Regeringen har tillsatt en utredning.