Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
Departement: Finansdepartementet, Utbildningsdepartementet
Utskott: Finansutskottet
Status: Beslut

30/6
2020

Vallgårda: Den dåliga kvaliteten ger orimliga konsekvenser

SLUTREPLIK. Jag står fast vid att sättet att räkna på kostnadsutjämningen är felaktig och ger allvarliga konsekvenser. Det leder till frågan om hur väl man vågar lita på kvaliteten i nationella beräkningar och statistik, skriver Boel Vallgårda, utredare.

Läs mer
25/6
2020

Utredare: Vallgårda har fel – beräkningen leder till ökad jämlikhet

REPLIK. Den förändring i utjämningsbeloppet som Boel Vallgårda beskriver speglar förändringar i verkligheten. Det här är inte mer än rätt och rimligt, och leder till att alla elever kan få den undervisning de har rätt till, skriver Håkan Sörman och Anders Norrlid.

Läs mer
16/6
2020

Vallgårda: Finansdepartementets miss skapar en ojämlik skola

DEBATT. Finansdepartementets sätt att beräkna hur mycket pengar som ska omfördelas för undervisning i modersmål och svenska som andraspråk är felaktigt. Det riskerar att få stora konsekvenser för Sveriges elever, skriver Boel Vallgårda.

Läs mer
14/1
2020

Nya lagar du måste ha koll på inom utbildning

LISTA. Spetsutbildningar på gymnasiet får fortsätta, fler barn får gratis förskoleklass, fler studielån kan skrivas av och hårdare straff för forskningsfusk. Här kan du läsa om de viktigaste nya lagarna som nu träder i kraft.

Läs mer
20/11
2019
BESLUT

Beslut: Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

15/11
2019
UTSKOTTSBETÄNKANDE

Betänkande: Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Finansutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

28/10
2019

Riksrevisionen: Systemet för kostnadsutjämning fungerar dåligt

FÖRDELNING. Riksrevisionen har granskat det kommunala utjämningssystemet. I en ny rapport konstaterar de att nuvarande system inte garanterar medborgarna likvärdig service.

Läs mer
24/9
2019
PROPOSITION

Proposition: Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

29/8
2019
LAGRÅDSREMISS

Lagrådsremiss: Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

21/8
2019

Kritik mot S-förslag: För lite fokus på inkomstutjämning

FÖRDELNING. S vill hjälpa glesbygdskommuner genom att ändra systemet för kostnadsutjämning mellan kommuner. Men förslaget får kritik från höger och vänster för att missa den största delen av den kommunala utjämningskakan.

Läs mer
9/7
2019

Lunds kommun: Kostnadsutjämning – lite mer lika, men lite mer riskfyllt

DEBATT. Det kommunala utjämningssystemet är viktigt för att säkra alla erbjuds en bra välfärd. Men de föreslagna ändringarna riskerar att drabba tillväxtmotorer i en tid då de behövs som mest, skriver Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd.

Läs mer
2/7
2019

Dalakommunerna: Vi står upp för varandra och utjämningssystemet

DEBATT. Det är inte välgörenhet att kommunerna betalar till varandra utifrån befolkningsstruktur och behov – det är rättvisa. Vi förväntar oss att regeringen agerar fort så att förslaget kan verkställas, skriver samtliga av Dalarnas KSO:n. 

Läs mer
1/7
2019

LO: Staten måste ta större ansvar för välfärden

DEBATT. Strukturella kostnader i glesbygd är högre än på andra orter. Ett statligt stöd bör skapas till de kommuner som är hårdaste drabbade av demografiska förändringar, skriver ansvariga för LO:s jämlikhetsutredning.

Läs mer
11/6
2019

M i Täby: Avskaffa kommunala utjämningssystemet

DEBATT. Staten bör ta sitt ansvar och stötta de kommuner som inte klarar sig på egen hand. Det kommunala utjämningssystemet bör avskaffas, skriver kommunstyrelsens ordförande i Täby.

Läs mer
24/5
2019

M i Lidingö: "Kommuner som missköts får bidrag"

DEBATT. Det kommunala utjämningssystemet innebär i dag att kommun ställs mot kommun. Staten bör ta över hela ansvaret, skriver Daniel Källenfors (M).

Läs mer
17/5
2019
REMISS

Remiss: Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)

Sista datum att svara på remissen.

1/10
2018
SOU/DS

SOU: Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting" till finansdepartementet.

3/11
2016
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Regeringen har tillsatt en utredning.