Ordning och reda i vården
Ansvarigt departement: Socialdepartementet
Ansvarigt utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen

14/1
2020

Remiss: Remisslista Digifysiskt vårdval (SOU 2019:42)

Sista datum att svara på remissen.

24/10
2019

Sörmland på väg bort från avgiftsfri primärvård

AVGIFTER I VÅRDEN. Den politiska majoriteten i Region Sörmland planerar att återinföra avgifter i primärvården. Därmed skulle alla regioner återigen ha patientavgifter, men skillnaderna är stora.

Läs mer
2/10
2019

Kritik från nätläkarbolagen mot Stiernstedts förslag

TILLGÄNGLIGHET. Utredaren Göran Stiernstedt vill integrera nätläkarna i den fysiska primärvården. Men de digitala vårdgivarna är kritiska och anser bland annat att förslagen fokuserar på att begränsa patienternas valfrihet.

Läs mer
1/10
2019

SOU: Digifysiskt vårdval - Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet (SOU 2019:42)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Digifysiskt vårdval - Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet" till socialdepartementet.

25/9
2019

Min doktor: Digital vård är den enda jämlika vården

DEBATT. Regionala skillnader i vårdutbudet ger sämre valmöjligheter för patienten. Den digitala vården är i dag den enda vård som är jämlik på riktigt, skriver Daniel Persson vid digitala vårdföretaget Min doktor.

Läs mer
12/6
2019

Stiernstedt får mer tid att skapa ordning i vården

FÖRLÄNGT UPPDRAG. Utredaren Göran Stiernstedt har regeringens uppdrag att lämna förslag som stoppar vinstjakten i vården. Utredningen har fått förlängd arbetstid och ska lämna sitt slutbetänkande först efter sommaren.

Läs mer
15/6
2018

SOU: Styrning och vårdkonsumtion ur ett jämlikhetsperspektiv – Kartläggning av socioekonomiska skillnader i vårdutnyttjande och utgångspunkter för bättre styrning (SOU 2018:55)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Styrning och vårdkonsumtion ur ett jämlikhetsperspektiv – Kartläggning av socioekonomiska skillnader i vårdutnyttjande och utgångspunkter för bättre styrning" till socialdepartementet.

1/3
2018

Stiernstedt ska styra upp nätläkarna

KORTNYTT. Regeringen vill få kontroll över de digitala läkartjänsterna. Utredaren Göran Stiernstedt samt Socialstyrelsen ska nu överväga hur marknaden kan styras upp, bland annat genom se över vilken vård som lämpar sig att vara digital.

Läs mer
22/12
2017

Stiernstedt ska säkra att vårdens pengar går till vård

VÄLFÄRD. Den erfarna vårdutredaren Göran Stiernstedt får den delikata uppgiften att hantera frågan om vinstjakten i vården. Men branschorganisationen Vårdföretagarna tror risken för ett vinsttak är liten.

Läs mer
20/12
2017

Kommittédirektiv: Ordning och reda i vården

Regeringen har tillsatt en utredning.