Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning
Ansvarigt departement: Utbildningsdepartementet
Ansvarigt utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen

20/5
2020

M: Att skapa perfekta blandningar av elever är ingen lösning

DEBATT. Att fokusera på vilka länder eleverna kommer ifrån kommer inte att minska studiegapet. Men vi är redo att gå vidare med vissa förslag ur likvärdighetsutredningen, skriver Kristina Axén Olin (M). 

Läs mer
20/5
2020

Hamilton: Vlachos ändrar inte min bild av utredningen

SLUTREPLIK. Likvärdighetsutredningens förslag innebär mer styrning av skolvalet och en risk att friskolor går i konkurs. Dessutom har inte utredaren visat att förslagen leder till ökad kvalitet i skolan, skriver Ulla Hamilton.

Läs mer
12/5
2020

Vlachos: Hamilton har missförstått utredningen

REPLIK. Ulla Hamilton verkar tycka att ett välinformerat skolval bortser från barnens perspektiv. Utredningen delar inte hennes uppfattning, skriver Jonas Vlachos, utredningssekreterare.

Läs mer
8/5
2020

Hamilton: Försåtlig retorik bakom Likvärdighetsutredningen

DEBATT. Om förslagen i Likvärdighetsutredningen blir verklighet kommer det att innebära dramatiska förändringar, tvärtemot vad företrädarna för utredningen verkar vilja påskina. Det skriver Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund.

Läs mer
30/4
2020

Ekström om Åstrands utredning – ska tillsätta utredning

LIKVÄRDIGHET. Flera av förslagen från Björn Åstrands likvärdighetsutredning arbetar redan Regeringskansliet med, uppger utbildningsministern. Och utredningen om statlig huvudman är nu på gång.

Läs mer
30/4
2020

Luf: Utredningens förslag kan få förödande konsekvenser

DEBATT. Tyvärr skuggas de potentiellt bra förslagen i utredningen om en mer likvärdig skola av all socialdemokrati. För att svensk skola ska kunna bli jämlik igen behöver regeringen agera på januariavtalet, skriver Romina Pourmokhtari och Erik Berg, Luf. 

Läs mer
29/4
2020

LR: Så kan vi uppnå det som Åstrands utredning föreslår

DEBATT. Coronapandemin riskerar att kollapsa den kommunala ekonomin och dra med sig skolan i fallet. Staten måste nu ta över huvudansvaret för skolan. Lärarnas riksförbund presenterar här en trappstegsmodell för detta ändamål, skriver Åsa Fahlén.

Läs mer
27/4
2020

SOU: En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28)

Utredaren har överlämnat betänkandet "En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning" till utbildningsdepartementet.

27/4
2020

Vlachos om likvärdighetsutredningen: Ändra urvalsgrunderna till friskolor

REDOVISNING. I dag överlämnas likvärdighetsutredningen som föreslår ändrade urvalsgrunder till friskolor, större statsbidrag till skolan och att kommuner ska kunna minska skolpengen till friskolorna. Utredningens sekreterare Jonas Vlachos svarar på Altingets frågor.

Läs mer
23/4
2020

Ökat tryck på politikerna att ändra skolpengssystemet

ANALYS. Fler kritiska röster, ett utrett förslag i näven och kommunernas haltande ekonomi gör att trycket ökar på politikerna. Trycket kommer snart vara för stort för att inte ändra dagens skolpengssystem.

Läs mer
10/12
2019

SKR får sin vilja igenom – Ekström (S) slopar villkor

STATSBIDRAG. Regeringen går före Statskontorets utvärdering av likvärdighetsbidraget och gör om reglerna. Det är en mycket viktig ändring för alla kommuner, enligt Mats Gerdau (M) vid Sveriges kommuner och regioner.

Läs mer
25/7
2018

Kommittédirektiv: Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning

Regeringen har tillsatt en utredning.