Översyn av artskyddsförordningen
Departement: Miljödepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Kommittédirektiv

14/5
2021
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Översyn av artskyddsförordningen, Dir. 2020:58

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

12/1
2021

WWF: Viktigt att artskyddet stärks när lagen ses över

DEBATT. När artskyddsförordningen nu ses över uppmanar vi utredare och politiker att prioritera ett stärkt artskydd. Sveriges biologiska mångfald är hotad, skriver Världsnaturfonden WWF.

Läs mer
26/5
2020

Till slut – artskyddsförordningen ses över

NY UTREDNING. År 2016 påtalade två generaldirektörer det trängande behovet av att artskyddsförordningen ses över – fyra år senare har regeringen fått utredningen på plats. Valet av utredare får beröm från alla håll, men Naturskyddsföreningen anser att direktiven lutar betänkligt åt markägarhåll.

Läs mer
25/5
2020
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Översyn av artskyddsförordningen

Regeringen har tillsatt en utredning.

19/3
2020

C: Vill helst ha samlat bud från skogsutredningen

DRÖJSMÅL. Centerpartiets Peter Helander har förståelse för att äganderättsutredningen kan behöva dra ut på tiden, bland annat på grund av att politiken ännu inte har lyckats dra igång artskyddsutredningen.

Läs mer
23/1
2020

Artskyddsöversyn dröjer – flera frågor återstår

KOMMITTÉDIREKTIV. Ännu dröjer den laddade översynen av artskyddsförordningen. Flera knäckfrågor återstår fortfarande att lösa ut, enligt partiföreträdare inblandade i förhandlingarna.

Läs mer
16/10
2018

"Så kan en ny regering återskapa skogsägarnas förtroende"

DEBATT. En ny regering måste återskapa förtroendet hos skogsägarna genom att samhället åtar sig för att stå för kostander för nyckelbiotoper, nekade avverkningstillstånd och förbud via artskyddsförordningen, skriver Anders Pettersson, Västerbottens Allmänningsförbund.

Läs mer
6/11
2017

Fortsatt ingen vink om artskyddsförordningen

KORTNYTT. Regeringen lämnar fortsatt inget besked om det blir någon översyn av artskyddsförordningen eller ej.

Läs mer
22/5
2017

LRF Skogsägarna: Statsministern måste ta ansvar i artskyddsfrågan

DEBATT. Den svenska artskyddsförordningen måste ses över. Men miljöministern och landsbygdsministern ger motstridiga besked och verkar inte inse allvaret i frågan. Därför är det är dags att statsministern agerar och ger besked till Sveriges 300 000 skogsägare, skriver LRF Skogsägarna.

Läs mer
17/5
2017

Bucht går emot Skogs skogsbesked

SKOG. Det finns inga planer på att göra en översyn av artskyddsförordningen, meddelade nyligen miljöminister Karolina Skog (MP). Men landsbygdsminister Sven-Erik Buchts (S) besked till Altinget är att frågan inte alls är avgjord.

Läs mer
14/12
2016

Regeringen fortsätter fundera kring artskyddsförordningen

ÖVERSYN. I början av sommaren bad Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket att regeringen skulle göra en översyn av artskyddsförordningen. Men regeringen funderar fortfarande på förslaget.

Läs mer
2/5
2016

"Artskyddsförordningen riskerar tillväxt inom bioekonomi"

DEBATT. Tillämpningen av artskyddsförordningen riskerar att skapa en osäker försörjning av träråvara till industrin. Det skriver Mårten Larsson och Linda Eriksson, Skogsindustrierna, som instämmer i den kritiken mot Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets förslag om hur artskyddsärenden ska handläggas.

Läs mer
25/4
2016

"En ny remissrunda bör genomföras"

SLUTREPLIK. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen bör presentera ett helt nytt förslag till riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden. Det skriver Naturbrukarnas Rickard Axdorff som efterlyser handlingskraft från näringsdepartementet.

Läs mer
19/4
2016

"Artskyddsförordningen är en mycket svår fråga"

DEBATT. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen hittar inte alls på några egna lagar och förordningar, utan följer dem som finns. Det skriver Naturvårdsverkets Anette Andersson och Skogsstyrelsens Magnus Viklund i en replik till Naturbrukarnas Rickard Axdorff som kritiserat myndigheternas förslag om hur artskyddsärenden ska handläggas.

Läs mer
14/4
2016

"Orimligt förslag från Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket"

DEBATT. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen sätter sig över vår författning och hittar på egna lagar. Det skriver Naturbrukarnas ordförande Rickard Axdorff om myndigheternas kontroversiella förslag till nya riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden.

Läs mer