Ett mer ändamålsenligt regelverk i sjuk- och aktivitetsersättningen och för förmåner vid rehabilitering
Departement: Socialdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Kommittédirektiv

23/2
2021

Debatt: Ideella engagemang är rehabiliterande vid psykisk ohälsa

DEBATT. Ideella engagemang kan ha en hälsofrämjande effekt för de som lider av psykisk ohälsa med sjukersättning, men dagens regler i socialförsäkringen tar inte hänsyn till detta. Det skriver Jimmie Trevett och Anki Sandberg.

Läs mer
24/9
2020
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Ett mer ändamålsenligt regelverk i sjuk- och aktivitetsersättningen och för förmåner vid rehabilitering, Dir. 2020:31

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

26/3
2020
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Ett mer ändamålsenligt regelverk i sjuk- och aktivitetsersättningen och för förmåner vid rehabilitering

Regeringen har tillsatt en utredning.