Hemlig dataavläsning
Departement: Justitiedepartementet
Utskott: Justitieutskottet
Status: Beslut

3/6
2020
BESLUT

Beslut: Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

31/3
2020
PROPOSITION

Proposition: Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

27/2
2020
LAGRÅDSREMISS

Lagrådsremiss: Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

19/2
2020
BESLUT

Beslut: Hemlig dataavläsning

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

19/2
2020

Piratpartiet: Lagförslaget är fyllt av tankefel runt rättssäkerhet

DEBATT. Hemlig dataavläsning kan undergräva människors tillit till varandra, skapa självcensur och underminera sociala band, skriver Katarina Stensson, partiledare för Piratpartiet.

Läs mer
16/12
2019
PROPOSITION

Proposition: Hemlig dataavläsning

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

24/10
2019
LAGRÅDSREMISS

Lagrådsremiss: Hemlig dataavläsning

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

24/8
2018
REMISS

Remiss: Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning (SOU 2018:30)

Sista datum att svara på remissen. 

11/4
2018
SOU/DS

SOU: Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning (SOU 2018:30)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning" till justitiedepartementet.

6/3
2018
REMISS

Remiss: Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet

16/11
2017
SOU/DS

SOU: Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet" till justitiedepartementet.

12/5
2016
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Hemlig dataavläsning

Regeringen har tillsatt en utredning.