Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap
Departement: Socialdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Sou/ds

11/9
2020

Debatt: Regeringen skjuter problemen framför sig

DEBATT. Genom ett beredskapslager av fryst blodplasma skulle Sverige kunna ligga i framkant för att hantera en eventuell andra våg av corona. Hallengren (S) svarar som vanligt att saker och ting ska utredas. Handlingskraft saknas, skriver Alexandra Anstrell (M).

Läs mer
27/8
2020

Beredskaps-utredare Kullgren ska ta höjd för längre kriser

VÅRDBEREDSKAP. Regeringen uppmanar beredskapsutredaren Åsa Kullgren att skifta tidsperspektiv. Tre månaders förmåga för hälso- och sjukvården att hantera kriser är för lite. Även behovet av särskilda beredskapsapotek ska ses över.

Läs mer
10/8
2020
REMISS

Remiss: Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23)

Sista datum att svara på remissen.

20/5
2020

Fler hushåll ska förberedas för kärnkraftsolycka

STRÅLSKYDD. Långt fler hushåll än i dag ska utrustas med jodtabletter och varningssystem för att vara förberedda inför en kärnkraftsolycka. Strålsäkerhetsmyndigheten får i uppdrag att upphandla jodtabletterna, trots att myndigheten vill att en vårdmyndighet tar hand om det.

Läs mer
7/4
2020

Utredare: Regionerna har för tunna beredskapslager

LAGERHÅLLNING. I delbetänkandet från Utredning om hälso- och sjukvårdens beredskap föreslås att regionernas lagerhållning av läkemedel och sjukvårdsmateriel måste bli bättre, och att beslutskedjor i kris och krig behöver blir tydligare.

Läs mer
7/4
2020

Utredare: Regionerna har för tunna beredskapslager

LAGERHÅLLNING. I delbetänkandet från Utredning om hälso- och sjukvårdens beredskap föreslås att regionernas lagerhållning av läkemedel och sjukvårdsmateriel måste bli bättre, och att  beslutskedjor i kris och krig behöver blir tydligare.

Läs mer
2/4
2020
SOU/DS

SOU: Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning" till socialdepartementet.

17/3
2020

Socialstyrelsens gd: "Vi är inte tagna på sängen"

INTERVJU. Trots att landets vårdplatser är för få, att samhällskommunikationen är massiv och att skyddsutrustningen sinar i coronasmittans spår, är Socialstyrelsens gd Olivia Wigzell vid gott mod. Hennes myndighet är beredd på det mesta år 2020.

Läs mer
17/3
2020

Socialstyrelsens gd: “Vi är inte tagna på sängen” 

INTERVJU. Trots att landets vårdplatser är för få, att samhällskommunikationen är massiv och att skyddsutrustningen sinar i coronasmittans spår, är Socialstyrelsens gd Olivia Wigzell vid gott mod. Hennes myndighet är beredd på det mesta år 2020. 

Läs mer
13/3
2020

Coronapersonal: Pensionärer och studenter kan vara personalresurs – som i Danmark

ARBETSKRAFT. Danska fackförbund har uppmanats att aktivera pensionerad vårdpersonal och studenter som personalresurs. Men i Sverige arbetar redan många pensionerade sjuksköterskor sedan tidigare på grund av personalbrist, enligt Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.

Läs mer
12/3
2020

Vårdförbundet: Vårdpersonal i frontlinjen måste skyddas bättre

CORONAVIRUS. Vårdpersonal kan beordras att arbeta trots stor risk för egen och patienters hälsa, enligt Sveriges kommuner och regioner. – Vi kräver kräver att det finns skyddsutrustning till all vårdpersonal, speciellt inom hemsjukvården där den i vissa fall saknas helt, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Läs mer
25/2
2020

De stöttar myndigheterna om coronaviruset sprids till Sverige

BEREDSKAP. Sveriges rustas med smittskyddsåtgärder och har fem karantänsflyplatser i händelse av ett svenskt coronavirusutbrott. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samordnar de inblandade myndigheternas kommunikation. 

Läs mer
25/2
2020

Regeringen ger 40 miljoner till länder med svag sjukvård

SMITTSKYDD. Världshälsoorganisationen WHO är orolig för att antalet smittade av coronaviruset ökar i Korea, Iran och Italien. Samtidigt intygar socialminister Lena Hallengren (S) att svensk beredskap är god.

Läs mer
25/2
2020

De stöttar myndigheterna om coronaviruset sprids i Sverige

BEREDSKAP. Sveriges rustas med smittskyddsåtgärder och har fem karantänsflyplatser i händelse av ett svenskt coronavirusutbrott. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samordnar de inblandade myndigheternas kommunikation.

Läs mer
22/8
2019

Utredare: Vården måste öva mer på katastrofer

KRISBEREDSKAP. I grundutbildningen för läkare och sjuksköterskor finns inga krav på lärosäten att ge katastrofmedicinsk utbildning. Det är en kunskapslucka i regionerna om allvarliga olyckor med många skadade, enligt utredaren Åsa Kullgren.

Läs mer
30/8
2018

Åsa Kullgren ska utreda hälso- och sjukvårdens krisberedskap

Svensk sjukvård måste vara starkt rustad för att kunna möta allvarliga händelser såsom bränder, epidemier, terrorist attacker och även krig. Därför har regeringen beslutat att Åsa Kullgren ska göra en total översyn av av Sveriges sjukvårdskapacitet. 

Läs mer
13/8
2018
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap

Regeringen har tillsatt en utredning.