Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap
Ansvarigt departement: Socialdepartementet
Ansvarigt utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen

10/8
2020

Remiss: Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23)

Sista datum att svara på remissen.

20/5
2020

Fler hushåll ska förberedas för kärnkraftsolycka

STRÅLSKYDD. Långt fler hushåll än i dag ska utrustas med jodtabletter och varningssystem för att vara förberedda inför en kärnkraftsolycka. Strålsäkerhetsmyndigheten får i uppdrag att upphandla jodtabletterna, trots att myndigheten vill att en vårdmyndighet tar hand om det.

Läs mer
7/4
2020

Utredare: Regionerna har för tunna beredskapslager

LAGERHÅLLNING. I delbetänkandet från Utredning om hälso- och sjukvårdens beredskap föreslås att regionernas lagerhållning av läkemedel och sjukvårdsmateriel måste bli bättre, och att beslutskedjor i kris och krig behöver blir tydligare.

Läs mer
7/4
2020

Utredare: Regionerna har för tunna beredskapslager

LAGERHÅLLNING. I delbetänkandet från Utredning om hälso- och sjukvårdens beredskap föreslås att regionernas lagerhållning av läkemedel och sjukvårdsmateriel måste bli bättre, och att  beslutskedjor i kris och krig behöver blir tydligare.

Läs mer
2/4
2020

SOU: Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning" till socialdepartementet.

17/3
2020

Socialstyrelsens gd: "Vi är inte tagna på sängen"

INTERVJU. Trots att landets vårdplatser är för få, att samhällskommunikationen är massiv och att skyddsutrustningen sinar i coronasmittans spår, är Socialstyrelsens gd Olivia Wigzell vid gott mod. Hennes myndighet är beredd på det mesta år 2020.

Läs mer
17/3
2020

Socialstyrelsens gd: “Vi är inte tagna på sängen” 

INTERVJU. Trots att landets vårdplatser är för få, att samhällskommunikationen är massiv och att skyddsutrustningen sinar i coronasmittans spår, är Socialstyrelsens gd Olivia Wigzell vid gott mod. Hennes myndighet är beredd på det mesta år 2020. 

Läs mer
13/3
2020

Coronapersonal: Pensionärer och studenter kan vara personalresurs – som i Danmark

ARBETSKRAFT. Danska fackförbund har uppmanats att aktivera pensionerad vårdpersonal och studenter som personalresurs. Men i Sverige arbetar redan många pensionerade sjuksköterskor sedan tidigare på grund av personalbrist, enligt Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.

Läs mer
12/3
2020

Vårdförbundet: Vårdpersonal i frontlinjen måste skyddas bättre

CORONAVIRUS. Vårdpersonal kan beordras att arbeta trots stor risk för egen och patienters hälsa, enligt Sveriges kommuner och regioner. – Vi kräver kräver att det finns skyddsutrustning till all vårdpersonal, speciellt inom hemsjukvården där den i vissa fall saknas helt, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Läs mer
25/2
2020

De stöttar myndigheterna om coronaviruset sprids till Sverige

BEREDSKAP. Sveriges rustas med smittskyddsåtgärder och har fem karantänsflyplatser i händelse av ett svenskt coronavirusutbrott. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samordnar de inblandade myndigheternas kommunikation. 

Läs mer
25/2
2020

Regeringen ger 40 miljoner till länder med svag sjukvård

SMITTSKYDD. Världshälsoorganisationen WHO är orolig för att antalet smittade av coronaviruset ökar i Korea, Iran och Italien. Samtidigt intygar socialminister Lena Hallengren (S) att svensk beredskap är god.

Läs mer
25/2
2020

De stöttar myndigheterna om coronaviruset sprids i Sverige

BEREDSKAP. Sveriges rustas med smittskyddsåtgärder och har fem karantänsflyplatser i händelse av ett svenskt coronavirusutbrott. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samordnar de inblandade myndigheternas kommunikation.

Läs mer
22/8
2019

Utredare: Vården måste öva mer på katastrofer

KRISBEREDSKAP. I grundutbildningen för läkare och sjuksköterskor finns inga krav på lärosäten att ge katastrofmedicinsk utbildning. Det är en kunskapslucka i regionerna om allvarliga olyckor med många skadade, enligt utredaren Åsa Kullgren.

Läs mer
13/8
2018

Kommittédirektiv: Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap

Regeringen har tillsatt en utredning.