Förbättrade förutsättningar för ordning och säkerhet i domstolarna
Ansvarigt departement: Justitiedepartementet
Ansvarigt utskott: Justitieutskottet

19/3
2019

Proposition: Stärkt ordning och säkerhet i domstol

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

21/6
2018

Lagrådsremiss: Stärkt ordning och säkerhet i domstol

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

28/3
2018

Beslut: Tillgänglighetsdelgivning - försök med ett nytt delgivningssätt för snabbare handläggning av brottmål

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

15/9
2017

Remiss: Stärkt ordning och säkerhet i domstol

Sista datum att svara på remissen. 

30/5
2017

SOU: Stärkt ordning och säkerhet i domstol (SOU 2017:46)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Stärkt ordning och säkerhet i domstol" till justitiedepartementet.

1/12
2015

Kommittédirektiv: Förbättrade förutsättningar för ordning och säkerhet i domstolarna

Regeringen har tillsatt en utredning.