Ett system för granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden
Departement: Justitiedepartementet
Utskott: Utrikesutskottet
Status: Beslut

16/10
2020

UI: Näringslivet dras in i internationell maktkamp

DEBATT. Genom granskning av utländska direktinvesteringar dras näringslivet in i en internationell maktkamp. För den som vill kunna producera och sälja på alla världens marknader lär de kommande åren bjuda på en svår företagsdiplomatisk balansakt, skriver Björn Fägersten och Anna Lundborg Regnér, Utrikespolitiska institutet.

Läs mer
30/9
2020
BESLUT

Beslut: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

4/9
2020

Damberg får grönt ljus för nya säkerhetslagen

SKYDD. Lagförslaget ska skydda känslig verksamhet och kunna stoppa försäljning till utländska aktörer om det hotar Sveriges säkerhet. Den ställer också större krav på verksamheterna i branscherna.

Läs mer
7/7
2020
PROPOSITION

Proposition: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

12/6
2020

Ny lag på gång som kan förbjuda utländska direktinvesteringar

UPPDRAG. Myndigheter ska kartlägga branscher och egenskaper hos investerare som kan hota Sveriges säkerhet om de gör investeringar i Sverige. Utöver det förbereder justitiedepartementet en ny lag som kan förbjuda vissa investeringar i Sverige.

Läs mer
8/6
2020
LAGRÅDSREMISS

Lagrådsremiss: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

4/6
2020
UTSKOTTSBETÄNKANDE

Betänkande: Granskning av utländska direktinvesteringar

Utrikesutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

11/5
2020
REMISS

Remiss: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar (SOU 2020:11)

Sista datum att svara på remissen.

6/3
2020
SOU/DS

SOU: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar (SOU 2020:11)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar" till justitiedepartementet.

22/8
2019
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Ett system för granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden

Regeringen har tillsatt en utredning.