En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden
Departement: Finansdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Remiss

26/1
2021

Debatt: Det ideella arbetet kan aldrig ses som en självklarhet

DEBATT. Idéburet står endast för 3 procent av sysselsättningen i välfärden, långt under OECD-genomsnittet. Vi måste förändra förhållningssättet till den tredje sektorn, skriver Sophie Nachemson-Ekwall tillsammans med arbetsgivarorganisationen Fremia.

Läs mer
14/1
2021

Debatt: Dags att underlätta för idéburna skolor

DEBATT. I dag sänker koncernskolor personaltäthet för att ge ägare vinst. Följden blir att myndigheter inför byråkratiska kontrollsystem som drabbar precis alla skolor, även små idéburna och kommunala skolor. Det skriver Idéburna skolors riksförbund.

Läs mer
22/12
2020

Debatt: Inga juridiska hinder för mer idéburen välfärd

DEBATT. En utredning har lagt fram en rad förslag för att undanröja hinder för fler idéburna aktörer inom välfärden. Vi förväntar oss nu politiska beslut i enlighet med utredningens förslag. Det skriver Studieförbunden i samverkan, Nysta, Famna och Forum.

Läs mer
30/4
2020
REMISS

Remiss: Idéburen välfärd (SOU 2019:56)

Sista datum att svara på remissen.

12/12
2019
SOU/DS

SOU: Idéburen välfärd (SOU 2019:56)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Idéburen välfärd" till finansdepartementet.

7/6
2018
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden

Regeringen har tillsatt en utredning.