Ändring av en bestämmelse i skollagen om sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd
Ansvarigt departement: Utbildningsdepartementet
Ansvarigt utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen

19/3
2019

Proposition: Ändring av sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

20/12
2018

Remiss: Ändring av en bestämmelse i skollagen om sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd

Sista datum att svara på remissen.

19/11
2018

DS: Ändring av en bestämmelse i skollagen om sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd (U2018/04402/GV)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Ändring av en bestämmelse i skollagen om sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd" till utbildningsdepartementet.