Anna-Karin Lindblom

Departementsråd, arbetsmarknadsdepartementet
Tidigare direktör Statens medieråd, tidigare särskild utredare Utredningen om inrättande av ett institut för mänsklig rättigheter
Utbildning: Doktor i folkrätt (Uppsala uni., 2001)


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00