Debatt

Tre förslag på hur du kan reformera biståndspolitiken, Forssell

Vi välkomnar regeringens ambition att förbättra Sveriges utvecklingssamarbete, och har förslag på hur regeringens nya ledord kan omsättas i praktiken. Det skriver företrädare för Svenska missionsrådet, Act Svenska kyrkan, Diakonia och PMU.

Bistånds- och handelsminister Johan Forssell (M) har utlovat den största reformen av biståndspolitiken någonsin.
Bistånds- och handelsminister Johan Forssell (M) har utlovat den största reformen av biståndspolitiken någonsin.Foto: Jonas Ekströmer/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Charlotta Norrby
Generalsekreterare Svenska missionsrådet
Erik Lysén
Chef Act Svenska kyrkan
Mattias Brunander
Tillförordnad generalsekreterare Diakonia
Niclas Lindgren
Direktor PMU 

Sveriges biståndspolitik ska bidra till en positiv utveckling i världen genom att stödja människor som lever i fattigdom och förtryck. Politiken behöver ständigt utvecklas och förbättras, och när omvärlden förändras behöver också den strategiska inriktningen omprövas. I en värld där jämställdhet och demokrati backar, och hunger, fattigdom och antal konflikter ökar är biståndet ett viktigt instrument för att vända utvecklingen.

Bistånd stärker människors egenmakt

Som kristna biståndsorganisationer arbetar vi med kyrkor och andra organisationer i en lång rad länder och sammanhang. Vi ser hur våra partners stärker människors egenmakt och försörjning, hur de försvarar demokrati, fred och miljö och hur de som religiösa aktörer bidrar till förändrade normer om bland annat jämställdhet. Vi ser mycket som fungerar väl i Sveriges bistånd, men också stora möjligheter till förbättringar.

Den nuvarande regeringen planerar nu ”den största reformeringen av biståndet någonsin” utifrån ledorden långsiktighet, transparens och effektivitet. Vi välkomnar regeringens ambition att förbättra Sveriges utvecklingssamarbete, och föreslår här hur ledorden bör omsättas i praktiken.

Långsiktighet, transparens och effektivitet

Långsiktiga utvecklingssamarbeten ger större och mer hållbara resultat. Samtidigt behöver biståndsgivare vara flexibla när snabba omvärldsförändringar kan göra att behoven ändras hastigt.

Transparens och öppenhet är en förutsättning för att förebygga och bekämpa korruption. Det behövs också för att stärka biståndets kvalitet, vilket kräver att mottagarna är delaktiga och har ett ägarskap i insatserna. Transparens handlar både om uppriktig dialog och om öppenhet med data, handlingar och strategier.

Att utgå från lokala behov och prioriteringar ger bästa möjliga resultat per krona.

Effektivitet. Det finns ett internationellt ramverk som definierar principer för effektivt utvecklingssamarbete, vilka bygger på beprövad erfarenhet och gedigen forskning: 1) Inkluderande nationellt ägarskap, 2) Fokus på resultat, 3) Inkluderande partnerskap, 4) Transparens och ömsesidigt ansvarstagande. Enligt OECD är lokalt ägarskap särskilt viktigt. Att utgå från lokala behov och prioriteringar ger bästa möjliga resultat per krona.

Regeringen bör stärka:

  • långsiktigheten genom att ingå och respektera fleråriga avtal, lyssna till erfarenheter och kunskap innan prioriteringar ändras, och alltid göra konsekvensanalyser inför neddragningar.
  • transparensen genom att dela tidsplaner och dokument i god tid samt skapa utrymme för dialog, säkerställa transparens i samarbeten med privata företag, samt fortsätta utveckla Open Aid.
  • effektiviteten genom att stärka ett lokalt ägarskap i planering, styrning och genomförande av insatser och genom att alltid – samtidigt som potentialen till synergier med andra politikområden välkomnas – låta biståndsmålet stå i fokus.

Låt civilsamhället bidra

Det är positivt att bistånds- och handelsminister Johan Forssell (M) i en riksdagsdebatt nyligen refererade till de gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet, och nu har bjudit in till dialog om reformagendan den 5 maj. Vi förväntar oss att regeringen i enlighet med dem gör det möjligt för civilsamhället att bidra på ett meningsfullt sätt, genom att exempelvis dela skriftlig information i förväg, eftersom detta är en reformprocess ”av större betydelse” med stora konsekvenser för utvecklingssamarbetet.

För att en reform ska bidra till ökad långsiktighet, transparens och effektivitet i Sveriges bistånd är det allra viktigast att besluten diskuteras och förankras i riksdagen. Forssell måste därför presentera sitt förslag till reform genom en skrivelse till riksdagen.

Nämnda personer

Erik Lysén

chef, Act Svenska kyrkan

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00