Debatt

Timbro: Ylva Johanssons massövervakningsförslag värre än Stasi

Det är under all kritik att den borgerliga regeringen tycks ge carte blanche till EU-kommissionen att massövervaka hederliga människors korrespondens. Det menar Carl Albinsson, EU-ansvarig Timbro, och Mikael Blomstrand, dataingenjör Timbro.

Regeringen måste säga nej till Ylva Johanssons massövervakning, skriver debattörerna.
Regeringen måste säga nej till Ylva Johanssons massövervakning, skriver debattörerna.Foto: Michael Varaklas/AP Photo/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson vill ge brottsbekämpande myndigheter nya verktyg att förhindra sexuella övergrepp mot barn. Men förslaget som kallas chat control innebär en övervakning av all digital kommunikation. Regeringen måste säga nej till Johanssons massövervakning.

Johansson går för långt

Sexualbrott som involverar barn är avskyvärda. Tyvärr går kommissionär Ylva Johansson alldeles för långt i sin iver att bekämpa denna brottslighet. Chat control går i korthet ut på att alla EU-medborgares digitala kommunikation ska kunna skannas i syfte att förhindra spridning av barnporr. Men en konsekvens är att det blir omöjligt att garantera säker privat kommunikation mellan hederliga människor.

Förslaget har mött ovanligt hård kritik. Bland annat har Europeiska dataskyddsstyrelsen påpekat att förslaget ger upphov till allvarliga farhågor gällande rätten till privatliv och skydd av personuppgifter. 

Stefan Axelsson, professor i digital forensik och cybersäkerhet vid Stockholms universitet, har sagt att inte ens Stasi hade övervakning på den här nivån. Axelsson har också påpekat att förslaget kommer att vara ineffektivt eftersom pedofilerna redan kommunicerar via Darknet eller andra ljusskygga tjänster som inte går att reglera.

All digital kommunikation ska övervakas

Ja, det finns tillfällen då den personliga integriteten måste stå tillbaka i brottsbekämpande syften. Kameraövervakning på vissa platser och säkerhetskontroller på flygplatser är två exempel. Men få skulle acceptera att staten övervakade alla sovrum eller buggade varje kök, oavsett vilka brott man hade för avsikt att stoppa där. Därför är statens övervakningsmöjligheter begränsade.

Problemet med chat control är att det knappt finns några sådana begränsningar. Förslagets anhängare påstår att det inte alls handlar om massövervakning, och menar att de enda som kommer att påverkas är personer som delar övergreppsmaterial. Det visar på en total oförståelse för förslagets konsekvenser, eftersom dess nuvarande utformning öppnar för att all digital kommunikation kan övervakas.

Stefan Axelsson, professor i digital forensik och cybersäkerhet vid Stockholms universitet, har sagt att inte ens Stasi hade övervakning på den här nivån.

Moderna kommunikationsplattformar som Signal och WhatsApp använder kryptering för att det ska vara tekniskt omöjligt för andra att läsa meddelanden som skickas. Det enda praktiskt genomförbara sättet att avlyssna kommunikationen på är att förbjuda själva krypteringen eller bygga in bakdörrar i apparna vilket omöjliggör privat digital kommunikation i hela EU.

Regeringen måste agera

Än så länge har förslaget inte gått igenom EU-maskineriet. De värsta delarna går alltså fortfarande att stoppa. Därför är det förvånande att den borgerliga regeringen tycks ge carte blanche till EU-kommissionen. Justitieminister Gunnar Strömmer (M) har tvärtom beskrivit förslaget som ett viktigt initiativ för att förhindra mycket allvarlig brottslighet. Vad han istället borde göra är att lyssna på sitt eget partis företrädare i Europaparlamentet, Tomas Tobé, som kommer rösta nej. 

Att en borgerlig justitieminister med bakgrund som advokat och grundare av Centrum för rättvisa inte markerar med hela sin kraft mot Chat controls långtgående integritetskränkningar är under all kritik. Regeringen bör lyssna till experternas varningar och stoppa EU-kommissionens massövervakning.

Nämnda personer

Carl Albinsson

Programansvarig Timbro

Ylva Johansson

EU-kommissionär, ansvarig för inrikes frågor
Ämneslärare i matematik och fysik (Lunds uni. 1988)

Gunnar Strömmer

Justitieminister (M), ledamot i partistyrelsen
Jur. kand (Uppsala uni., 1998)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00