Debatt

Ta inte det nordiska samarbetet för givet

Det nordiska samarbetet är viktigare än på länge. Men för att det ska stå starkt även i framtiden behöver vi involvera fler. Det skriver Josefin Carlring, generalsekreterare Föreningen Norden Sverige.

Samarbetet över gränserna i Norden har vuxit fram ur erfarenheten av att vi blir starkare och åstadkommer mer tillsammans än var för sig, skriver debattören.
Samarbetet över gränserna i Norden har vuxit fram ur erfarenheten av att vi blir starkare och åstadkommer mer tillsammans än var för sig, skriver debattören.Foto: Johan Nilsson/TT
Josefin Carlring
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samarbete i Norden är en förutsättning för att klara de samhällsutmaningar vi står inför. De senaste årens utveckling och ökade säkerhetspolitiska spänningar i Europa pekar på behovet av samhörighet och samarbete i Norden för att säkra regionens framtida fred, välfärd och välstånd. I sitt tal till Nordiska rådets session i Stortinget i Oslo häromveckan lyfte statsminister Ulf Kristersson (M) risken med att det nordiska samarbetet tas för givet, och vikten av att dra lärdomar av varandras erfarenheter i Norden.

Nordiskt samarbete har starkt stöd

Vi i Föreningen Norden håller med. Samarbetet över gränserna i Norden har vuxit fram ur erfarenheten av att vi blir starkare och åstadkommer mer tillsammans än var för sig. Decennier av utbyte, rörelsefrihet och en gemensam arbetsmarknad har skapat välstånd och stärkt tilliten mellan oss i Norden.

Vår opinionsundersökning Nordenbarometern 2023 visar att det nordiska samarbetet har ett starkt folkligt stöd. Hela 90 procent av svenskarna instämmer helt eller delvis i påståendet att det behövs mer samarbete inom Norden för att klara framtida utmaningar. Stödet är högt över lag, men yngre är inte lika positiva.

I åldern 65–79 år instämmer 69 procent helt i påståendet att det behövs mer nordiskt samarbete. Det odelade stödet är nere på 45 procent i åldersgruppen 30-49 år och 35 procent bland 18-29-åringar. För att det nordiska samarbetet ska ha hög legitimitet och bred folklig förankring även i framtiden krävs insatser, särskilt i de yngre målgrupperna.

Stärk den folkliga förankringen

Vi har ett gemensamt ansvar att verka för att unga ska se sig själva som en given aktör i det nordiska samarbetet. Vi i Föreningen Norden tror att en viktig nyckel är att fler unga tidigt kan få en nordisk erfarenhet. Därför driver vi sedan 1985 mobilitetsprogrammet Nordjobb, där unga mellan 18 och 30 år kan säsongsjobba i ett annat nordiskt land. Genom Nordjobb bidrar både nordjobbare och arbetsgivare till att öka rörligheten över gränserna på den nordiska arbetsmarknaden. Dessutom bidrar Nordjobb till att öka kunskapen om språk och kultur i Norden.

Kompetensförsörjning är en stor utmaning i hela Norden. I skrivande stund växer ett nytt Nordjobb-samarbete fram i den lilla inlandskommunen Arjeplog i norra Sverige. Arjeplog har stora behov av säsongspersonal och Nordjobb förmedlar säsongsarbete för unga i Norden. En perfekt matchning helt enkelt.

För att det nordiska samarbetet ska ha hög legitimitet och bred folklig förankring även i framtiden krävs insatser, särskilt i de yngre målgrupperna.

Nordiska ministerrådets vision är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. För att närma oss visionen behöver vi arbeta på nya sätt och skapa förutsättningar för fler att bidra i arbetet. Det krävs samarbete både över landsgränser och över sektorer. Den folkliga förankringen är avgörande för att det nordiska samarbetet ska nå största effekt. Arbetet behöver vara inkluderande och ske tillsammans med människor i olika åldrar och med olika kunskap och erfarenheter.

Ett grönare och friare Norden

Nästa år tar Sverige över ordförandeklubban i Nordiska ministerrådet, med devisen ett säkrare, grönare och friare Norden. Nästa år har vi tillsammans möjligheten att lyfta fördelarna med det nordiska samarbetet och involvera fler. Vi har några ord på vägen till den svenska regeringen inför ordförandeskapet:

  • Satsa på unga! Öppna upp och ge utrymme för unga att påverka och själva utveckla det nordiska samarbetet. Det behöver finnas forum där unga kan utforska vad nordiskt samarbete och nordiska värderingar ska vara för dem.
  • Involvera fler! Utforma nya samarbetsformer för samarbete över lands- och sektorsgränser. Det är tillsammans som beslutsfattare, civilsamhälle, myndigheter, kommuner, regioner, akademi, näringsliv och enskilda invånare bidrar till det nordiska samarbetet.
  • Ta vara på Nordens kollektiva innovationskraft! Avsätt resurser för att sprida och främja framgångsrika initiativ, metoder och arbetssätt som på nya och handlingskraftiga sätt tar sig an befintliga samhällsutmaningar i Norden.

Det nordiska samarbetet behöver rustas för att möta framtiden. Vi i Föreningen Norden spelar mer än gärna en aktiv roll i att bygga det framtida nordiska samarbetet i Sverige – och i hela Norden.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00