Debatt

Ta FN:s kritik på allvar, regeringen

Det som vi och många andra liknande organisationer länge har larmat om har vi nu fått svart på vitt: Sverige är inte ett tillräckligt bra land för den som har en funktionsnedsättning. Det skriver Niklas Mattsson, ordförande för Synskadades riksförbund.

”Det finns tydligen ett reformutrymme i vårbudgeten, nästan 17 miljarder delas ut. Det är verkligen på tiden att låta en smula av dessa miljarder få gå till välfärd för de som inte ser. Politikerna har nu chansen att agera utifrån de värderingar ni säger er hålla så högt”, skriver debattören. 
”Det finns tydligen ett reformutrymme i vårbudgeten, nästan 17 miljarder delas ut. Det är verkligen på tiden att låta en smula av dessa miljarder få gå till välfärd för de som inte ser. Politikerna har nu chansen att agera utifrån de värderingar ni säger er hålla så högt”, skriver debattören. 
Niklas Mattsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sveriges självbild har länge varit att vi är ett föregångsland på funktionshinderområdet. Men funktionshinderorganisationer, vi bland flera, har länge flaggat för att den bilden inte är rättvisande. I takt med att många skyddsnät inom välfärden urholkats har just stöden till oss med funktionshinder varit bland de första som fått ryka.

För oss med varaktiga synskador har detta varit kännbart. Synskadades riksförbund har länge larmat om den tilltagande isolering som många av våra medlemmar upplever när stöd som ledsagarservice och färdtjänst blir allt svårare att få beviljade. Nu har även FN kommit fram till samma sak. I mitten av mars förhördes representanter för den svenska regeringen av en oberoende FN-kommitté i Genève, något som görs ungefär var tionde år. I dialogen behandlas funktionshindrades rättigheter och hur de har utvecklats.

Regeringen har begravt förslagen 

FN:s granskning av den svenska funktionshinderpolitiken stödjer det vi från Synskadades riksförbund har sagt länge. Det finns stora brister i hur synskadade bemöts av myndigheter i vårt land. Det här har adresserats i en rad utredningar, som också har lagt tydliga och bra förslag på regeringens bord för att förbättra livet för funktionshindrade, även oss med synskador.

Det är cyniskt av en regering som pratar fint om värderingar att låta pengapåsen så tydligt få bestämma.

Trots det har inget hänt. Regeringen har begravt förslag på förslag på synskadades rätt till ett bra liv i de nedersta byrålådorna. Vad det beror på kan vi bara spekulera i, men att man inte vill stöta sig med sina kommun- och regionpolitiker genom ökade kostnader verkar vara en trolig orsak.

Det är cyniskt av en regering som pratar fint om värderingar att låta pengapåsen så tydligt få bestämma. Man låter kommunerna och regionerna låsa in synskadade i sina hem genom att försämra möjligheterna till färdtjänst och ledsagning. Synskadades välfärd verkar inte få plats i de styrandes budgetar.

Lyssna på FN-kritiken 

Det här uppmärksammar FN i sina rekommendationer till Sverige. Kommittén framför oro över funktionshindrades rättigheter på olika områden, bland annat vad gäller socialförsäkringen och andra stödsystem. Sverige uppfyller i nuläget inte de åtaganden vi har i och med att vi har undertecknat FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning, anser de.

När det gäller synskadade mer specifikt konstaterar FN att blinda och synskadade inte får tillgång till de stöd som de har rätt till enligt LSS-lagstiftningen, och själva behöver bekosta en hel del av sitt stöd. Detta utgör hinder för dem när det gäller att delta i det politiska och offentliga livet, eller ta del av kultur, rekreation, idrott och andra fritidsaktiviteter.

Kommittén rekommenderar Sverige att utvidga stödet till funktionshindrade som är blinda eller gravt synskadade, för att förbättra möjligheten för oss att delta i alla delar av samhället.

Altingets gratis nyhetsbrev

Det finns tydligen ett reformutrymme i vårbudgeten, nästan 17 miljarder delas ut. Det är verkligen på tiden att låta en smula av dessa miljarder få gå till välfärd för de som inte ser. Politikerna har nu chansen att agera utifrån de värderingar ni säger er hålla så högt. Se till att även synskadade kan få komma ut och känna våren.

Om inte vår röst är tillräckligt viktig, så lyssna då på FN och ta till er att ni måste agera. Sverige och regeringen ska vara ett föredöme i världen, inte ytterligare urholka skyddsnäten för de av oss som råkar sakna en funktion som de flesta tar för given.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024