Debatt

Sverige, låt inte EU urholka folkrätten

Sverige och Europa går till val i ett allvarligt omvärldsläge. Vi förväntar oss att våra folkvalda politiker följer folkrätten och EU-domstolen, annars riskerar hela det internationella rättssystemet att försvagas. Det skriver Brian Kelly, generalsekreterare Artikel2.

”Allt för länge har EU prioriterat kortsiktiga intressen framför upprätthållandet av folkrätten”, skriver debattören.
”Allt för länge har EU prioriterat kortsiktiga intressen framför upprätthållandet av folkrätten”, skriver debattören.Foto: Claudio Bresciani/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Nästa år har det gått ett halvt sekel sedan Västsahara ockuperades av Marocko. Den internationella lagen är ovanligt tydlig i frågan: Västsaharas folk har rätt till självbestämmande.

Det har slagits fast av FN redan 1963 och senare backats upp av Internationella domstolen i Haag. Det finns inga juridiska eller moraliska argument som stöder ockupationen. Däremot finns det ekonomiska och realpolitiska incitament som gör att stater blundar för Marockos illegala ockupation. 

Försökt runda sin egen domstol

Frågan har varit kontroversiell bland EU-länderna. EU-domstolen har fastställt att avtal som tecknas med Marocko inte kan vara tillämpliga på Västsahara eftersom att territoriet inte är en del av Marocko. Trots det har EU tecknat avtal med Marocko som inkluderar det ockuperade Västsahara, i strid med den egna domstolen.

En utpressning som har fungerat så till den grad att EU rundat sin egen domstol i försök att blidka Marocko.  

Under samma mandatperiod har en korruptionsskandal briserat och det har visat sig att parlamentariker och anställda tagit emot mutor för att agera för ”Marockovänliga beslut”. Marocko, som utgör den enda landgränsen mellan EU och Afrika, har en historia av att använda sitt gynnsamma geografiska läge som politisk utpressning med hot om ökade flyktingströmmar in till Europa. En utpressning som har fungerat så till den grad att EU rundat sin egen domstol i försök att blidka Marocko.  

Under en interpellationsdebatt i Sveriges riksdag i april sa utrikesminister Tobias Billström:

“För Sveriges säkerhet och stabiliteten i omvärlden är det avgörande att den regelbaserade världsordningen, folkrätten och respekten för FN-stadgan upprätthålls. (...) Det gäller således självklart också i relation till Västsahara.”  Utrikesministerns uttalande kan inte tolkas på annat sätt än att det gäller Västsaharas rätt till självbestämmande. Därmed kan inga avtal, där västsahariskt territorium ingår, slutas med Marocko. Vi förväntar oss att Sverige fortsättningsvis håller samma glasklara linje och att de svenska EU-parlamentarikerna under nästa mandatperiod agerar i linje med utrikesministerns uttalande. 

Allt viktigare att inte ta folkrätten för givet

I ett allvarligt omvärldsläge, som visar på de långtgående konsekvenserna av ockupation, är det viktigare än någonsin att vi värnar och respekterar den internationella rättsordningen. Om Marocko lyckas få internationellt erkännande för ockupationen så kommer det att vara första gången sedan FN grundades, som ett land framgångsrikt utökar sitt territorium med våld. Det riskerar att försvaga hela det internationella rättssystemet. 

Grundpelarna i EU-samarbetet är att medlemsländer förbinder sig att respektera de grundläggande fri- och rättigheterna och att de ställer sig bakom rättsstatens principer. Vi kräver att svenska parlamentariker går in i den nya mandatperioden med ett löfte om att agera för att folkrätten upprätthålls och att auktoritära krafter som använder politisk utpressning hålls på en armlängds avstånd. Annars riskerar vi en värld där svagare stater inte längre kan lita på de lagar som skapades för att skydda dem.

EU måste ändra sig 

Om folkrätten inte visar sig vara bindande för Västsaharas rätt till självbestämmande, varför skulle den vara bindande i andra fall? EU kan inte sätta ned foten mot Rysslands ockupation av Ukraina och samtidigt belöna en annan ockupationsmakt med frihandelsavtal. För trovärdighetens skull måste EU behandla alla ockupationer lika och bemöta alla stater med samma måttstock.

Om internationella överenskommelser bara gäller för vissa stater och i vissa lägen kommer folkrätten inte att väga tungt inom en snar framtid. Allt för länge har EU prioriterat kortsiktiga intressen framför upprätthållandet av folkrätten.

Det är dags att ändra på det nu. 

Nämnda personer

Tobias Billström

Utrikesminister (M), ledamot i partistyrelsen
Master i filosofi och historia (Cambridge University, 2002), fil. mag i historia (Lunds uni., 2000)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024