Debatt

Ställ dig bakom mördarrobotresolutionen, Tobias Billström

Fem europeiska stater står redan bakom resolutionen, inklusive Natostaterna Belgien och Tyskland. Utrikesminister Tobias Billström och regeringen har nu chans att visa att #TeamSweden också är #TeamHuman genom att rösta ja till resolutionen, och nej till mördarrobotar. Det skriver Malin Nilsson, generalsekreterare, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.

När vissa stater kan skicka maskiner istället för människor att slåss, sänks tröskeln för att använda våld istället för fredliga konfliktlösningsmetoder. Risken för krig ökar, skriver debattören.
När vissa stater kan skicka maskiner istället för människor att slåss, sänks tröskeln för att använda våld istället för fredliga konfliktlösningsmetoder. Risken för krig ökar, skriver debattören.Foto: TT/Press/Montage
Malin Nilsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I veckan inleddes FN:s generalförsamlings första utskott. I år är första gången staterna röstar om en resolution om mördarrobotar: autonoma vapensystem som utan mänsklig kontroll kan besluta om en människa ska leva eller dö. Resolutionen ökar trycket på stater att komma framåt i arbetet med att förbjuda och reglera autonomi i vapensystem. Sverige måste följa med i utvecklingen, ta tydlig ställning och rösta för resolutionen, mot mördarrobotar.

Det är avgörande att världens stater snabbt kan enas om ett förbud och en reglering av mördarrobotar. Mördarrobotar är vapensystem med autonoma funktioner som gör att de kan använda sensordata för att identifiera människor, och sedan självständigt fatta beslut om att använda våld mot dem. Att använda sådana system är att överlåta beslut om liv och död till maskiner.

En digital avhumanisering

Maskiner som ska göra skillnad mellan liv och död måste programmeras att göra skillnad mellan människor. Men maskiner ser inte en hel människa. De läser vårt yttre och fattar sina beslut utifrån vilka kategorier vi passar i. Det är en automatiserad, digital avhumanisering. Det finns redan gott om exempel på hur strukturell diskriminering och fördomar programmerats in i system, eller plockats upp genom maskininlärning och förstärkts.

Autonoma vapensystem kan försämra ett redan skört säkerhetsläge. När vissa stater kan skicka maskiner istället för människor att slåss, sänks tröskeln för att använda våld istället för fredliga konfliktlösningsmetoder. Risken för krig ökar.

En maskin vägrar aldrig

De företag och stater som utvecklar autonoma vapensystem menar att maskiner kan vara bättre soldater än människor, eftersom de styrs av kod och inte av känslor och impulser. Därför skulle autonoma vapensystem till exempel inte begå våldtäkter.

Fem europeiska stater står redan bakom resolutionen, inklusive Natostaterna Belgien och Tyskland. 

Det argumentet bortser från hur konflikt-relaterat sexuellt våld fungerar: att det handlar om makt.

Sexuellt våld används systematiskt som ett vapen i krig. Det kan ske på order. En människa kan (och är enligt folkrätten skyldig att) vägra följa en sådan order. En maskin vägrar aldrig. En maskin vägrar inte att sammanföra en grupp människor utifrån en parameter som kön, så att de sedan kan utsättas för våldtäkter, tortyr eller folkmord. Srebrenica 1995, Estadio National de Chile 1973, våldtäktsläger.

Världen behöver inte vapensystem som kan förstärka det sämsta i människan.

Det går för långsamt

Våld mot andra människor kräver att de avhumaniseras, görs mindre mänskliga. För en maskin är vi redan omänskliga – den kan inte se mänsklighet till att börja med. Det känsloliv som beskrivs som mänsklig svaghet är också en mänsklig styrka. Däri finns empati, mod, integritet, nåd, och omdöme.

Genom att reglera autonoma vapensystem och förbjuda dem som identifierar människor som måltavlor kan vi se till att AI och annan ny teknik kan användas för att förstärka det bästa med mänskligheten istället för det värsta.

Internationella förhandlingar om att förbjuda mördarrobotar har pågått i tio år. Det går för långsamt. För att öka takten läggs nu för första gången en resolution om autonoma vapensystem fram i FN:s generalförsamling. 90 av världens stater har redan uttryckt att de vill se ett juridiskt bindande förbud mot mördarrobotar.

Fem europeiska stater står redan bakom resolutionen, inklusive Natostaterna Belgien och Tyskland. Utrikesminister Tobias Billström och regeringen har nu chans att visa att #TeamSweden också är #TeamHuman genom att rösta ja till resolutionen, och nej till mördarrobotar.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00