SOU: Idéburen välfärd (SOU 2019:56)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Idéburen välfärd" till finansdepartementet.

Utredningen om Idéburna aktörer i välfärden har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Utredningen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag på en tydlig
definition av idéburna aktörer som kan användas för att identifiera
och avgränsa dessa från andra aktörer i välfärdsverksamheter och
andra närliggande offentligt finansierade och subventionerade verksamheter.

 

Altinget logoCivilsamhälle
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget civilsamhälle får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00