Debatt

Sluta göra civilsamhället till syndabock

Debatten om Riksrevisionens granskning av Allmänna arvsfonden bortser från allt gott som görs av civilsamhället på daglig basis. Det skriver Sara Damber, social entreprenör och grundare av flertalet barnrättsorganisationer. 

Det vore förödande att avveckla Allmänna arvsfonden, skriver Sara Damber.
Det vore förödande att avveckla Allmänna arvsfonden, skriver Sara Damber.Foto: David Möller
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den senaste tiden har det publicerats en rad texter i medier om Riksrevisionens granskning av Allmänna arvsfonden, där tonläget och retoriken varit oerhört hård. Att höra om missbruk och felaktig användning av medel är utan tvekan oroande, men att använda nedsättande termer som ”PK-projekt”, ”gravplundring” och ”trädkramare” är att dra hela civilsamhället över en kam och förlöjliga de samhällsviktiga insatser som görs dagligen.

Avveckla inte Allmänna arvsfonden

Civilsamhället är ryggraden i vårt samhälle. Grunden till en stark demokrati. Det är de ideella organisationerna, föreningarna och gräsrotsrörelserna som dagligen arbetar för att stödja de mest utsatta, främja jämlikhet och skapa ett bättre samhälle för oss alla. Genom sitt engagemang och sin närvaro skapar de förändringar på lokal nivå som har stora positiva effekter på samhället som helhet.

Vi måste komma ihåg att civilsamhället är mer än bara en mottagare av bidrag.

Det vore förödande att, som Riksrevisionen föreslår, avveckla Allmänna arvsfonden. Fokus borde ligga på att stärka det civila samhället och förstå hur dess olika initiativ under årtionden har bidragit till att lappa och laga en trasig välfärd. Det har lett till att man har kompenserat med insatser där det har behövts, skapat helt nya innovativa lösningar och utmanat med nya projekt. Många viktiga samhällsorganisationer har fått ovärderlig finansiering genom åren från Allmänna arvsfonden, exempelvis Bris och Maskrosbarn för att nämna några.

Civilsamhället driver utvecklingen framåt

Trots att det finns brister och problem är det viktigt att inte förlora sikte på den positiva effekt som fonden har haft och fortfarande har, eller att sprida en negativ bild av en oerhört viktig samhällsinsats. Det är inte bara Allmänna arvsfonden som är i fokus för felaktig användning av medel. Hela det offentliga bidragssystemet behöver förbättras och stärkas för att säkerställa en sund och transparent användning av resurser.

Att skylla detta på civilsamhället är varken rättvist eller konstruktivt. Vi bör undvika att göra civilsamhället till en syndabock i en polariserad debatt och i stället fokusera på att samarbeta för att förbättra systemet till gagn för alla.

Vi måste komma ihåg att civilsamhället är mer än bara en mottagare av bidrag. Det är en kraft som kan mobiliseras för att skapa förändring och driva samhällsutvecklingen framåt. Genom att investera i samhällets olika initiativ och tillhandahålla de resurser och stöd de behöver kan vi skapa ett mer robust och välmående samhälle för alla.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00