Debatt

SD: Varför exkluderas vi av er, Neuro Stockholm?

Är det patientföreningen Neuros Stockholms uppfattning att anhörigas och invidividers åsikter, känslor och upplevelser inte är välkomna enbart för att de valt att sympatisera med vårt parti? Det frågar sig SD:s Carina Ståhl Herrstedt och Gabriel Kroon. 

Vi har ett starkt stöd i Stockholms län som inkluderar personer med funktionsnedsättningar, deras anhöriga och individer som tycker att frågorna förtjänar mer uppmärksamhet från såväl politiker som samhället i stort. Är det Neuros uppfattning att deras åsikter, känslor och upplevelser inte är välkomna enbart för att de valt att sympatisera med vårt parti?
Vi har ett starkt stöd i Stockholms län som inkluderar personer med funktionsnedsättningar, deras anhöriga och individer som tycker att frågorna förtjänar mer uppmärksamhet från såväl politiker som samhället i stort. Är det Neuros uppfattning att deras åsikter, känslor och upplevelser inte är välkomna enbart för att de valt att sympatisera med vårt parti?Foto: Pressbild SD/Montage
Carina Ståhl Herrstedt
Gabriel Kroon
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Redan innan Sverigedemokraternas inträde i kommuner, regioner och riksdag har villkoren och förutsättningarna för personer med funktionsnedsättningar hört till de frågor som vi prioriterat högst. Att alla medborgare – inklusive de med neurologiska diagnoser och andra funktionsnedsättningar – ska ha rätt till grundläggande välfärd och trygghet är en central del av vår ideologi och politik. Så länge Sverige inte kan garantera detta är det vår bestämda uppfattning att vi saknar rätten att kalla oss ett välfärdsland.

Detta är även något som reflekteras i våra ställningstaganden i både riksdagen och resten av landets beslutande församlingar. I riksdagen har vi jobbat hårt för att exempelvis säkerställa en likvärdig rätt till hjälpmedel samt en mer individanpassad och rättighetsbaserad färdtjänst. Vi är även det enda riksdagspartiet som aktivt, och under lång tid, drivit frågan om att göra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svensk lag.

Man hävdar i övrigt att man ej vill bidra till att ”normalisera” vår politik. Vad Neuro i Stockholms län anser är ”onormalt” med vår politik framgår dock inte.

Stor förvåning över Neuros agerande

I regionfullmäktige har vi slagits för ett återställt högkostnadsskydd på hjälpmedel. Vi har även drivit på för en bättre färdtjänst med stärkta kunskaper i trafikregler och det svenska språket. Slutligen har vi föreslagit att alla resenärer fritt ska få välja mellan auktoriserade färdtjänstleverantörer.

Med detta som bakgrund var det därför med stor förvåning som vi nyligen nåddes av beskedet att Neuroförbundet i Stockholms län låtit publicera en utfrågning partierna i Stockholms regionfullmäktige. I denna utfrågning återfanns alla partier – förutom Sverigedemokraterna.

Skälet till att Neuroförbundet inte tillfrågat Sverigedemokraterna om vår syn på funktionshinderpolitiska frågor motiveras med att ”Neuro Stockholms län anser att deras förda politik och utryckta (sic) värderingar inte motsvaras av att samma mänskliga rättigheter ska gälla för alla.”

Man hävdar i övrigt att man ej vill bidra till att ”normalisera” vår politik. Vad Neuro i Stockholms län anser är ”onormalt” med vår politik framgår dock inte.

SD fjärde största parti i Stockholms län

Sverigedemokraterna är idag fjärde största parti i Stockholms regionfullmäktige. Vi har ett starkt stöd i Stockholms län som inkluderar personer med funktionsnedsättningar, deras anhöriga och individer som tycker att frågorna förtjänar mer uppmärksamhet från såväl politiker som samhället i stort. Är det Neuros uppfattning att deras åsikter, känslor och upplevelser inte är välkomna enbart för att de valt att sympatisera med vårt parti?

Samtidigt menar organisationen i samma text att det i deras uppdrag ingår att ”påverka politiken genom opinionsbildning” för att verka för att förbättra levnadsvillkoren för individer med neurologiska diagnoser. Om man för resonemangets skull bortser från att det är en hållning vi ställer oss bakom till 100% bör det ju rimligen ligga i Neuros intresse att samtala med alla, för att på så sätt försöka skapa ett så brett stöd som möjligt.

Vi tror snarare att samtal är vägen framåt, och vill därför bjuda in förbundet till ett personligt och förutsättningslöst möte hos oss i Region Stockholm och riksdagen för att få ta del av deras synpunkter och uppfattningar. För det är bara om vi pratar med varandra som vi förhoppningsvis når samsyn kring hur vi kan göra Sverige till ett bättre land – däribland för personer med neurologiska diagnoser och andra former av funktionsnedsättningar.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024