Debatt

Samforma: Det behövs en socialt hållbar omvandling av norra Sverige

I omvandlingen av norra Sverige behöver man tänka brett. Det är inte bara fabriker, tekniska lösningar och infrastruktur som behöver vara på plats. Det behöver byggas en stark och robust social infrastruktur som bidrar till kittet för ett hållbart samhälle, skriver Ylva Löwenborg, ordförande för Samforma.

Det behövs pridefestivaler, urfolksperspektiv och rättighetsorganisationer, skriver debattören.
Det behövs pridefestivaler, urfolksperspektiv och rättighetsorganisationer, skriver debattören.Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Ylva Löwenborg
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det pågår en stor samhällsomställning i Norrbotten och Västerbotten med megainvesteringar och industrier som vill utveckla bland annat grön el, fossilfritt stål och batteritillverkning. Det innebär stora möjligheter för hela Sverige att utvecklas och hurraropen är höga från norrlänen och de fem kommuner som står i fokus: Skellefteå, Luleå, Boden, Gällivare och Kiruna. Vi rustar oss för en omdaning av samhället, med stor inflyttning, som ingen av oss varit med om tidigare.

En trygg bas för utveckling

Med en stor omställning som detta kommer också risker och utmaningar som redan nu är tydliga för organisationerna i civilsamhället. Här vill Samforma bidra med några perspektiv – inte för att sätta upp hinder, utan för att vi tillsammans ska kunna bygga ett hållbart samhälle. Ett samhälle där demokrati, rättigheter och delaktighet skapar en trygg bas för fortsatt utveckling.

Vi ser ett stort fokus på de tekniska frågorna, själva byggandet av de stora anläggningarna, vägar, vatten och elproduktion. I omställningen efterlyser vi ett större fokus på den sociala hållbarheten. Var finns barnperspektiven? Rättighetsfrågorna?

Var lyfts normkritiken? Var repareras såren efter den historiska kolonialiseringen av norra Sverige? Hur talar vi om jämställdheten? Urfolkens perspektiv? Hur skapar vi ett tillgängligt samhälle? Och var förs samtalen om hur vi kan samverka sektorsöverskridande för att bygga en hållbar omvandling av norra Sverige?

Sångkörer och kulturupplevelser

I samhällsomvandlingen behöver vi tänka brett. Det är inte bara fabriker som ska byggas, tekniska lösningar och infrastruktur som behöver vara på plats. Det behövs lekplatser, kulturupplevelser och sociala mötesplatser för att människor ska trivas, vilja flytta in och stanna kvar. Det behövs folkbildning, platser för religionsutövande och idrott. Det behövs sångkörer, föräldrakooperativ och teaterkurser.

Det behövs pridefestivaler, urfolksperspektiv och rättighetsorganisationer. Det behövs fackföreningar och arbetsintegrerade sociala företag. Det behövs organisationer som arbetar aktivt för att minska negativa konsekvenserna av social och ekonomisk utsatthet. Det behövs mer samskapande samtal och sektorsöverskridande samhandling.

Prioritera social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle är jämställt, jämlikt och inkluderande. Att arbeta med social hållbarhet handlar om att tillgodose mänskliga behov, att människor känner sig delaktiga och känner tillit till samhället och samhällsutvecklingen. Respekt för mänskliga rättigheter, öppenhet, inkludering och grundläggande social trygghet är centrala delar i genomförandet av Agenda 2030 och ett av civilsamhällets viktiga bidrag till samhällelig utveckling.

Var repareras såren efter den historiska kolonialiseringen av norra Sverige?

Vår uppmaning till alla beslutsfattare inom offentlig sektor och näringsliv är: Låt inte den sociala hållbarheten bli något som kommer längst ner på dagordningen, ta chansen att i denna samhällsomvandling från start bygga en stark och robust social infrastruktur som bidrar till kittet för ett hållbart samhälle.

Fyra förutsättningsfrågor

För att främja ett levande civilsamhälle i denna infrastruktur ser Samforma följande förutsättningsfrågor som prioriterade:

  1. Se civilsamhället som en självklar part i samhällsutvecklingsfrågor och bjud in sektorn till de strategiska samtalen som förs kopplat till samhällsomvandlingen.
  2. Stärk kapacitet för samverkan genom att etablera och vidareutveckla sektorsöverskridande strukturer, arbetssätt och verktyg som främjar samverkan och partnerskap.
  3. Säkerställ långsiktiga villkor och finansieringsmodeller som tar hänsyn till civilsamhällets behov och särart.
  4. Höj kunskapen om civilsamhället, det behövs mer kunskap och större förståelse om sektorns roll och villkor för att kunna mötas jämbördigt och skapa samhandling.

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00