Debatt

S: Sverigedemokraternas nedskärningar hotar det svenskaste vi har

Trots löften om prioriterade insatser för det svenska friluftslivet har Sverigedemokraterna och högerregeringen dragit ner statens budget för skötsel och natur kraftigt, skriver Lawen Redar (S) och Azadeh Rojhan (S).

”Friluftslivet har en positiv inverkan på folkhälsan och välbefinnandet genom att främja fysisk aktivitet, avkoppling och kontakt med naturen.”
”Friluftslivet har en positiv inverkan på folkhälsan och välbefinnandet genom att främja fysisk aktivitet, avkoppling och kontakt med naturen.”Foto: Fredrik Sandberg/TT
Lawen Redar
Azadeh Rojhan
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Friluftslivet har en lång tradition i vårt land och starka kopplingar till vår historia och kultur. Tillsammans med den unika allemansrätten har människor rätt att vistas och utöva friluftsliv i naturen, även på privat mark, under vissa förutsättningar.

Sänkt anslag till naturskötsel

Att tillfälligt slå upp tält, plocka bär och svamp, fiska och ro med båt på de flesta vattendrag och sjöar, nyttas flitigt av befolkningen. Människors möjlighet att njuta av och utöva friluftsliv i naturen utan att behöva be om tillstånd eller betala inträdesavgifter ger frihet att utforska och uppleva naturen.

Friluftslivet har en positiv inverkan på folkhälsan och välbefinnandet genom att främja fysisk aktivitet, avkoppling och kontakt med naturen. Verksamheterna inom svenskt friluftsliv bidrar till att öka kunskapen om och medvetenheten kring naturens betydelse och vikten av att skydda den för kommande generationer.

Men med Sverigedemokraterna och högerregeringens budget har statens budget för skötsel och skydd av natur minskat med två tredjedelar. Denna kraftiga nedskärning av anslaget gör att länsstyrelserna nu vittnar om att vindskydd, vandringsleder och grillplatser kan behöva stängas inför sommaren då besöksantalet är som störst.

Inga nya kommunala naturvårdsprojekt

Därtill har anslaget för statlig friluftsinfrastruktur halverats samtidigt som det inte blir några nya kommunala naturvårdsprojekt (LONA) för friluftsliv och folkhälsa. Inte heller blir det nya bidrag för information om allemansrätten enligt en sammanställning som Svenska turistföreningen och Friluftsfrämjandet gjort. Konsekvensen är att eftersatta leder inte rustas upp och att befintliga rastskydd inte renoveras. Enligt svenskt friluftsliv är den främsta konsekvensen av den sänkta budgeten att information om allemansrätten helt sätts på paus och att kommunala naturvårdsprojekt uteblir.

Trots att Sverigedemokraterna har motionerat i Sveriges riksdag om hur de som parti värnar och bejakar friluftslivet visas nu med all tydlighet att det bara har varit tomma ord.

Trots att Sverigedemokraterna har motionerat i Sveriges riksdag om hur de som parti värnar och bejakar friluftslivet visas nu med all tydlighet att det bara har varit tomma ord. I samarbete med högerregeringen är resultatet nedskärningar i friluftslivets infrastruktur och nedstängda vandringsleder i upprustningsbehov. Frågan är vad som väntar med höstens budget?

Friluftslivet förtjänar bättre

Vi socialdemokrater höjde anslaget till friluftslivets organisationer med 20 miljoner kronor per år från och med 2016. Satsningen på friluftslivet var ett led i arbetet med att nå målen för friluftslivspolitiken. Men vi vill mer. Vi vill stärka friluftsorganisationernas stöd till skolans verksamhet med friluftsdagar och utomhuspedagogik samt främja satsningar på utevistelse för barn och unga, inte minst barn i socioekonomiskt utsatta områden.

Att säkra friluftslivets organisationer möjliggör ett aktivt integrationsarbete. Därtill menar vi att det behövs ett helhetstänk kring skötsel och skydd för av natur. Vi vill inte se vandringsleder behöva stänga under besökspopulära tider och vi värnar om alla regionala aktörer som arbetar med att upprätthålla god besöksnäring på plats. Vi socialdemokrater kommer att utveckla vår friluftspolitik med nya initiativ. Det svenska friluftslivet förtjänar bättre än såhär.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00