Debatt

S i Nordiska rådet: Det nya budgetavtalet stärker utvecklingen

Pandemin har visat att vi har otroligt mycket att vinna på att stärka den nordiska integrationen ännu mer – när det gäller allt från kulturområdet till klimatförändringar. Det skriver Anette Lind och Gunilla Carlsson, Socialdemokratiska gruppen i Nordiska rådet.

Nordiska rådets medlemsländers flaggor vajar i vinden. 
Nordiska rådets medlemsländers flaggor vajar i vinden. Foto: Henrik Montgomery/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I veckan samlas Nordiska rådet för sitt första fysiska möte sen pandemin. Många viktiga frågor står på dagordningen, inte minst det nya budgetavtalet. Ministerrådets budget tar upp några av de stora utmaningarna vi i Norden står inför: att återuppbygga kulturlivet, rekrytera arbetskraft, bekämpa desinformation och kampen mot klimatförändringarna.

Hårt slag med stängda gränser

Pandemin har drabbat det nordiska kulturlivet hårt. Stängda arenor, restriktioner och inställda evenemang har gjort livet svårt för en lång rad kulturinstitutioner och artister. Ingen har gått fri, men hårdast drabbat av alla är kulturutbytet mellan våra länder. Stängda gränser och restriktioner har gjort arbetet med att stärka de nordiska grannländernas konst, kultur och språk närapå omöjligt.

Vi Socialdemokrater i Nordiska rådet menar att en åtstramningspolitik på kulturområdet blir helt fel i dagsläget. Därför är vi glada över att vi inför sessionen kommit överens om att rulla tillbaka många besparingar på kulturområdet i det nyligen överenskomna budgetavtalet.

Pandemin har visat att vi har otroligt mycket att vinna på att stärka den nordiska integrationen ännu mer, kulturen är en viktig del i det arbetet. Därför är vi stolta över, att vi har rullat tillbaka de föreslagna besparingarna inom kulturområdet och till och med fått ytterligare medel till olika aktiviteter som Nordisk litteraturvecka, kulturstödsprogrammet, nordiskt språksamarbete och undervisningsplattformen i Norden i skolan.

Gemensam nordisk problemlösning

Det nordiska samarbetet handlar dock om mycket mer än kultur, och det är just den språkliga närheten som gör det lätt för arbetslösa medborgare från ett land att ta arbete på andra sidan en närliggande gräns. Det löser ett rekryteringsproblem i ett land, medan det löser en sysselsättningsutmaning i ett annat. Därför är vi i Socialdemokraterna väldigt nöjda med att ha avsatt ytterligare medel till ordningen NordJobb, som förmedlar säsongsarbete till nordiska unga mellan 18 och 30 år.

Norden är på många sätt ett bra exempel på vad man kan åstadkomma om man samarbetar över nationsgränserna.

I Norden har vi en gemensam vision om att bli den mest integrerade och mest hållbara regionen. Arbetet med att bromsa klimatförändringarna är lyckligtvis i fokus för alla de nordiska ländernas regeringar, men även över gränserna kan vår gemenskap föra oss närmare målet. Det gäller till exempel inom transportområdet, där ett närmare nordiskt samarbete kring gränstrafiken av både passagerare och gods kan leda till förbättringar för både miljö och klimat. Hittills har Nordiska ministerrådet inte kunnat enas om att etablera ett nordiskt transportsamarbete, men ett enigt Nordiskt råd kämpar vidare.

Från fiender till bästa vänner

Norden är på många sätt ett bra exempel på vad man kan åstadkomma om man samarbetar över nationsgränserna. Enskilt och gemensamt har de nordiska länderna stått som vakter för mänskliga rättigheter och demokrati – också mot stormakter. Därför är det viktigt att vi förhindrar desinformation från makter som inte vill oss väl. Med ytterligare medel till Nordiskt journalistcentrum stärks arbetet för kvalitetsjournalistik och mot desinformation.

Nordiska rådet och nordiskt samarbete är berättelsen om länder som varit fiender och konkurrenter i århundraden, men som i dag är varandras bästa vänner och supportrar. Det nya budgetavtalet stärker den utvecklingen.

Nämnda personer

Gunilla Carlsson

Riksdagsledamot (S), styrelseordförande Folkets hus och park
Gymnasieutbildning

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00