Debatt

S: Det krävs flera kooperativa företag för att hela Sverige ska leva

Kooperativa företag är en viktig del av det svenska näringslivet i dag. Men potentialen för kooperationen är mycket större – till exempel inom ramen för idéburen välfärd. Det skriver en rad socialdemokratiska riksdagsledamöter.

Coop är ett av Sveriges mest kända kooperativa företag.
Coop är ett av Sveriges mest kända kooperativa företag.Foto: Janerik Henriksson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Karin Sundin
Riksdagsledamot (S)
Johan Andersson
Riksdagsledamot (S) 
Louise Thunström
Riksdagsledamot (S) 
Fredrik Lund Sammeli
Riksdagsledamot (S) 
Eva Lindh
Riksdagsledamot (S) 
Monica Haider
Riksdagsledamot (S) 
Isak From
Riksdagsledamot (S) 
Heléne Björklund
Riksdagsledamot (S) 
Mathias Tegnér
Riksdagsledamot (S) 
Anna Wallentheim
Riksdagsledamot (S) 
Per-Arne Håkansson
Riksdagsledamot (S) 
Azadeh Rojhan
Riksdagsledamot (S) 

De 100 största kooperativa företagen i Sverige omsätter över 600 miljarder kronor årligen, vilket motsvarar ungefär 10 procent av Sveriges BNP. Med kooperativa företag avses både kooperativa företag och ömsesidiga företag. Företag vars primära syfte inte är att göra vinst, utan att göra nytta för sina medlemmar eller kunder och för samhället i stort. Kooperativa företag ägs av sina medlemmar och ömsesidiga företag ägs av sina kunder.

Näringslivet behöver fler kooperativ

De kooperativa företagen är viktiga som aktörer på svensk arbetsmarknad, med sammantaget cirka 100 000 anställda. De kooperativa företagen är också livskraftiga. Rapporten Nya kooperativa företag 2008–2018, från paraplyorganisationen Svensk kooperation, visar att kooperativa företag under de känsliga första tre åren har en överlevnadsgrad på 90 procent. Det är en högre överlevnadsgrad än alla andra företagsformer. Internationella studier visar att kooperativa och ömsesidiga företag klarar lågkonjunkturer och svängningar i ekonomin bättre än andra företag.

Kooperativa företag ger förutsättningar för hela Sverige att leva. Kooperativa livsmedelsbutiker och mackar är betydelsefulla för att det lokala samhället ska fungera. Kooperativa företag är en viktig del av det svenska näringslivet i dag, men potentialen för kooperationen är mycket större. Inte minst genom att kooperativa företag kan vara ett bra alternativ för medarbetarövertagande i den generationsväxling som pågår i svenskt näringsliv just nu.

Internationella studier visar att kooperativa och ömsesidiga företag klarar lågkonjunkturer och svängningar i ekonomin bättre än andra företag.

Det finns också en stor potential för kooperativa företag inom ramen för idéburen välfärd. Sverige är ett starkt land när det gäller kreativitet och innovation. Tröskeln för att starta nya verksamheter blir allt lägre. Startups är ett sådant exempel. De kännetecknas bland annat av att flera personer eller bolag vill gå in och utveckla en produkt eller tjänst tillsammans med ambitionen att växa snabbt. Den kooperativa företagsformen passar väl in när flera vill dela på arbetet och ägandet för att styra samt dela risker gemensamt.

Stärk stödet till Coompanion

Problemet är att kunskapen om kooperativt företagande är mycket låg i Sverige i dag. En Sifoundersökning som är gjord på uppdrag av Svensk kooperation visar att hela 60 procent av de yngre vill veta mer om kooperativt företagande. En viktig förutsättning för att möta denna efterfrågan och för sektorns tillväxt är goda och långsiktiga förutsättningar för rådgivning.

Coompanion ger rådgivning till nyblivna och blivande kooperativa ekonomiska föreningar. För detta uppbär de ekonomiskt stöd från Tillväxtverket. Trots den ökade efterfrågan har resurserna till Coompanion minskat över tid. Vilket är mycket förvånande då de förordningar som styr den regionala utvecklingspolitiken och Tillväxtverkets arbete betonar en hållbar näringslivsutveckling i hela landet. En viktig aspekt av ett hållbart näringsliv är att det finns en mångfald av företagsformer.

Vi vill att regeringen genomför en översyn för att säkra en resursfördelning som gynnar rådgivning i hela landet och alla företagsformer, inklusive kooperativt företagande.

Nämnda personer

Karin Sundin

Riksdagsledamot (S)

Johan Andersson

Riksdagsledamot (S)
Gymnasieutbildning

Louise Thunström

Riksdagsledamot (S)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00