Regeringsbeslut om idéburen propp – och Famna får stöttande svar i politikerenkät

Regeringen beslutade under torsdagen om den proposition som ska underlätta för idéburna aktörer i välfärden. Samtidigt vill majoriteten av de svarande politikerna i en mejlenkät som Famna har gjort se avsevärt mycket mer idéburen välfärd än vad som erbjuds i Sverige i dag.

Civilminister Ida Karkiainen (S). 
Civilminister Ida Karkiainen (S). Foto: Henrik Montgomery/TT
Anders Gustafsson

Propositionen beslutades under torsdagens regeringssammanträde, och enligt pressmeddelandet innehåller den åtminstone två av de förväntade förslagen. Dels vill man inrätta ett frivilligt register över idéburna välfärdsaktörer, dels att upphandlande myndigheter under vissa förutsättningar ska kunna reservera rätten att delta i upphandlingar och valfrihetssystem till idéburna organisationer. 

Det är en sak att svara välvilligt, en annan att följa upp den politiska viljan med handling.

Ulrika Stuart Hamilton
Generalsekreterare, Famna

Ny enkät

Propositionen är ännu inte tillgänglig i sin helhet, men den läggs på riksdagens bord på tisdag i nästa vecka, uppger civilminister Ida Karkiainens pressekreterare för Altinget.

Inför propositionen har Famna gjort en enkät med politiker på lokal, regional och riksdagsnivå. De gjorde en liknande enkät 2018.

– Det kanske allra mest intressanta är att så många säger sig vara beredda att göra något för att öka den idéburna välfärden. Det är en sak att svara välvilligt, en annan att följa upp den politiska viljan med handling, säger Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton till Altinget.

Politiska åtgärder

Det gäller då en rad olika frågor som ställts om vilka åtgärder man är beredd att gå vidare med för att stödja den idéburna välfärden. Det rör förslag som att ta initiativ till en lag om idéburet-offentligt partnerskap, eller att mäta andelen välfärd som de idéburna står för, jämte offentligt och privat driven.

I dag beräknas de idéburna bara svara för 3 procent av välfärdsverksamheten i Sverige, jämfört med 20 procent inom den privata sektorn och 77 i den offentliga. Det är en internationellt sett mycket låg siffra.

– Av enkätsvaren framgår att svenska politiker gärna ser en ökning till 20 procent för den idéburna välfärden, säger Stuart Hamilton.  

Samtidigt säger enskilda politikers svar i mejlenkät inte mycket om vilken politik som partierna väljer att driva?

– Nej, men det blir nästa steg. Ett högaktuellt svarsalternativ för riksdagspolitikerna handlar om att ta initiativ till en lag om IOP. Där vet vi att det inte kommer något förslag i propositionen, eftersom utredaren avrådde från det. Men 30 procent svarar att de ”kan absolut tänka sig” att göra det. Tar man med svarsalternativet ”kan överväga”, så är det 76 procent. Då finns där en politisk klangbotten, så vi fortsätter att driva på i den frågan, säger Ulrika Stuart Hamilton.

– Att hela sju av tio håller med om att de idéburna aktörerna ”bidrar med ett unikt synsätt som varken privata eller offentliga aktörer har” borde vara förpliktande. Då har ju politikerna förstått att den idéburna sektorn är annorlunda, samtidigt som de vill att den växer. Vårt uppdrag de närmaste åren blir att koppla ihop dessa svar med verkliga politiska beslut, tillägger hon.

Nyckelpersoner tillfrågades

1774 enkäter gick ut. 431 svarade. Det är inte en opinionsundersökning med slumpmässigt urval, utan Famna har anlitat Mistat AB, som har mejlat alla politiker som ingår i nämnder som berör området: social-, barn och utbildnings-, och omsorgsnämnder hos kommunerna, samt hälso- och sjukvårdsnämnder i regionerna. Dessutom samtliga riksdagsledamöter.

En tredjedel av de tillfrågade regionråden svarade. Bland kommunalråden och riksdagsledamöterna svarade var fjärde tillfrågad.

Det är ganska få sverigedemokrater som svarar på frågorna. Vad tänker du kring det?

– På regional och lokal nivå så är frågorna ställda till ledamöter i relevanta nämnder och till kommunstyrelsens ordförande, och där sitter färre sverigedemokrater än när man ser till deras röstandel. Ofta svarar många centerpartister, för de har många nyckelpositioner ute i kommunerna. På riksdagsnivå är det väl en reflektion av intresset för idéburen välfärd, utgår jag ifrån.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00