Debatt

Regeringen: Så ska fler unga lämna kriminella gäng

Det är av yttersta vikt att samhället kraftsamlar för att stoppa att fler barn utnyttjas av kriminella gäng. Därför öronmärker vi ytterligare fyra miljoner kronor till Bris nationella stödlinje för barn. Det skriver Camilla Waltersson Grönvall (M), Jakob Forssmed (KD) och Johan Pehrson (L). 

”Bris har med hjälp av dessa medel framgångsrikt bedrivit en informationskampanj för att nå fler barn och unga”, skriver regeringen.
”Bris har med hjälp av dessa medel framgångsrikt bedrivit en informationskampanj för att nå fler barn och unga”, skriver regeringen.Foto: Samuel Steén/TT, Henrik Montgomery/TT
Camilla Waltersson Grönvall
Johan Pehrson
Jakob Forssmed
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och en ljus framtid. Samtidigt ser vi i dag hur allt fler och allt yngre barn dras in i kriminalitet, och vi hör hur allt fler barn är oroliga och rädda. Samtalen till Bris om kriminalitet har ökat med 60 procent sedan 2022. I samtal framkommer bland annat att barn och unga vill ta sig ur kriminella miljöer och de har ett behov av att vägledas rätt för att få hjälp med detta. Samtalen kan också handla om barn och unga som har familjemedlemmar eller andra närstående som är kriminella eller som själva riskerar att dras in. Därför utökar nu regeringen stödet till Bris nationella stödlinje för barn och unga.

Exceptionellt allvarligt läge 

Sverige befinner sig i ett exceptionellt allvarligt läge med gängvåld och en organiserad brottslighet som kryper nedåt i åldrarna. För att vända utvecklingen har regeringen initierat en rad åtgärder, med övertygelsen att det brottsförebyggande arbetet behöver bedrivas lika systematiskt och effektivt som det brottsbekämpande arbetet.

Vi stärker också arbetet mot psykisk ohälsa och har gett Socialstyrelsen i uppdrag att stödja och stimulera barnhälsovårdens förebyggande arbete med hembesöksprogram.

Vi stärker hela vårdkedjan för barn och unga. Vi skriver fram en ny förebyggande socialtjänstlag, som till skillnad från dagens reaktiva lag gör det möjligt för socialtjänsten att gå in med tidiga insatser, och vi satsar på att öka antalet familjehem samt på skolsociala team där skola, elevhälsa och socialtjänst samarbetar för att stötta upp elever som behöver det.

Stöd till riktad kampanj

Regeringen genomför en historiskt stor satsning på en aktiv och meningsfull fritid för barn och unga genom satsningarna på Fritidskortet, och på att utveckla idrottsverksamheten för barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden. Vi stärker också arbetet mot psykisk ohälsa och har gett Socialstyrelsen i uppdrag att stödja och stimulera barnhälsovårdens förebyggande arbete med hembesöksprogram. Vi har även gett flera myndigheter i uppdrag att ta fram ett nationellt hälsoprogram för barn och unga till och med 20 års ålder.

Regeringen har med start 2023 avsatt 20 miljoner kronor årligen för att möjliggöra en långsiktig finansiering av Bris nationella stödlinje för barn. I höstas beslutade regeringen om ytterligare stöd för en riktad kampanj för att nå ut till fler barn och unga som befinner sig i otrygga miljöer eller riskerar att dras in i kriminalitet. För detta avsattes 1 miljon kronor under 2023.

Bris har med hjälp av dessa medel framgångsrikt bedrivit en informationskampanj för att nå fler barn och unga. Bland annat har kampanjen ”Det är inte för sent” synts i sociala medier såsom Instagram och TikTok. Man har också vänt sig till viktiga vuxna runt dessa barn och unga, exempelvis skolpersonal.

Altingets gratis nyhetsbrev

Förstärker med fyra miljoner

Regeringen kan nu meddela att Bris tilldelas ytterligare fyra miljoner kronor för år 2024 för att förstärka arbetet med Bris nationella stödlinje för barn och fortsätta nå ut med information så att fler barn och unga som vill lämna kriminalitet eller riskerar att dras in i kriminella miljöer kan vända sig dit för professionellt stöd och råd. Bris ska erbjuda stöd och lotsning med kontakter med myndigheter för barn och unga som vill lämna kriminalitet, och ge stöd till barn och unga som påverkas indirekt av kriminalitet genom att bo i ett utsatt område eller genom att ha personer i sin närhet som är involverade i brottslighet.

Socialtjänsten i kommunerna har huvudansvaret för att barn och unga som vill lämna kriminella nätverk får det stöd och de insatser som de behöver. Arbetet bedrivs i huvudsak på lokal nivå i samarbete mellan socialtjänsten och polisen. En viktig del i satsningen som nu möjliggörs är ett nära samarbete med relevanta myndigheter.

Det är av yttersta vikt att vi fortsätter kraftsamla för att förhindra att fler barn utnyttjas av kriminella gäng. Inget barn föds kriminellt och alla barn i Sverige ska ha rätt till en trygg uppväxt.

Läs också

Nämnda personer

Camilla Waltersson Grönvall

Socialtjänstminister (M)
Lärarutbildning svenska/engelska (ej avslutad), Högskolan i Karlstad och Göteborgs universitet

Jakob Forssmed

Socialminister (KD), förste vice ordförande Kristdemokraterna
fil. mag. statsvetenskap (Göteborgs uni., 2000)

Johan Pehrson

Partiledare Liberalerna, arbetsmarknads- och integrationsminister
Jur. kand. (Uppsala uni., 1996)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00