Debatt

Regeringen hindrar AI-kommissionen från att föreslå insatser i skolan

Regeringen måste ge den samlade expertisen en möjlighet att bidra med kunskapsunderlag till en ny digital strategi för skolan som säkerställer att våra unga får den digitala kompetens de behöver. Det skriver Jannie Jeppesen, vd Swedish Edtech Industry.

Att inte förhålla sig till teknisk utveckling och dess konsekvenser är att stoppa huvudet i sanden och inte ta ansvar, skriver Jannie Jeppesen, Swedish Edtech Industry.
Att inte förhålla sig till teknisk utveckling och dess konsekvenser är att stoppa huvudet i sanden och inte ta ansvar, skriver Jannie Jeppesen, Swedish Edtech Industry.Foto: Privat
Jannie Jeppesen
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den svenska regeringen kraftsamlar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom AI-kommissionen. Dess ordförande Carl-Henric Svanberg lämnade det mycket ovanliga beskedet: ”Vi har inte råd att vänta”. Därför tidigareläggs rapporten med ett halvår.

Altingets gratis nyhetsbrev

Regeringen stoppar huvudet i sanden

Vi är förväntansfulla inför resultatet. AI innebär ett systemförändrande tekniksprång och påverkar alla delar av vårt samhälle, skolan är inget undantag. Politiker och beslutsfattare har en skyldighet att både förstå och tillvarata, men även ifrågasätta, ny teknik utifrån ett gediget kunskapsunderlag.

Men det är något som skaver. I regeringens direktiv till kommissionen framgår att om den identifierar behov i skolväsendet får den inte lämna förslag på insatser. Det tål att upprepas: AI-kommissionen får inte lämna förslag.

Skolor, föräldrar, barn och unga lämnas ensamma att navigera vår tids största samhällsförändrande teknikutveckling.

Att inte förhålla sig till teknisk utveckling och dess konsekvenser är att stoppa huvudet i sanden och inte ta ansvar. Det är både farligt och naivt när det gäller en så kraftfull teknik. Om vi inte tar kommando kan vi vare sig styra utvecklingen eller skydda människor från riskerna. Skolor, föräldrar, barn och unga lämnas ensamma att navigera vår tids största samhällsförändrande teknikutveckling.

AI genomsyrar ungas vardag

Redan i dag genomsyrar AI-tekniken våra barn och ungas vardag med AI-kompisar, påverkanskampanjer, bedrägeriförsök och beroendeframkallande algoritmer i deras sociala medier. Vi behöver säkerställa att våra unga rustas med digital kompetens som gör att de kan navigera medvetet, säkert och tryggt. På sikt handlar det om hur vi säkrar vår kompetensförsörjning och ytterst skyddar vår demokrati.

Hur ska vi förstå de här motstridiga budskapen från regeringen? Å ena sidan samlar den Sveriges spetskompetens på området i en kommission, å andra sidan låter den dem inte lämna förslag för svensk skola – även om de ser behov. Är det verkligen nödvändigt att vrida upp skärmdebatten till den här nivån för att få genomslag för sin politiska idé? Mycket gott kan komma av en ökad medvetenhet bland föräldrar om riskerna med för mycket skärmtid och ett ökat fokus på läsning och bokens viktiga roll. Men nu är poängen gjord.

Kvar står vi med konsekvenserna: en skrotad digitaliseringsstrategi för skolan där digital kompetens nu alltmer suddas bort ur våra läroplaner. I kombination med förbudet för AI-kommissionen att lämna förslag blir det en giftig cocktail. Det skapar grogrunden för just den ”omedvetna skärmtid” regeringen vill undvika. Det kommer att stärka ojämlikheten i svensk skola.

Ompröva AI-kommissionens uppdrag

Det är hög tid att ompröva uppdraget till AI-kommissionen. Regeringen måste ge den samlade expertisen möjligheten att bidra med kunskapsunderlag till en ny digital strategi för skolan som säkerställer att våra unga får den digitala kompetens de behöver både i dag och imorgon.

Då merparten av professionens företrädare, huvudmannaorganisationer och otaliga forskargrupper redan har ställt krav på en digitaliseringsstrategi är det kanske dags för regeringen att sänka volymen och lyssna? Vi vet alla att det är försent att dra ut sladden.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00